Oversikt over forbedringer i oppdateringene (Hotfixer)

Klikk på den aktuelle versjon av Archicad, så vil du få en oversikten over hva som er forbedret i de enkelte oppdateringer (Hotfix) NB! den siste oppdateringen man gjør, inneholder alltid også de forrige forbedringene i den aktuelle Archicad versjonen