Eksport og import av IFC

Dette er ment som en veldig enkel innføring i hvordan et BIM - prosjekts utveksling av IFC filer kan gjøres. Men vær oppmerksom på dette er i utgangspunktet mer sammensatt og kompleks enn i vårt eksempel, og at det også som regel er forskjellige krav fra prosjekt til prosjekt. Av den grunn vil vi absolutt anbefale vårt BIM/IFC-kurs som vil gjøre deg bedre rustet til å takle de forskjellige utfordringer tverrfaglig samarbeide via IFC-formatet gir. Se vår kurskalender her: Oversikt over kommende BIM/IFC kurs.

 

Eksport av IFC

Vi tar utgangspunkt i at prosjektet allerede er riktig georeferert og prosjektert på en god strukturert måte. (Start alltid med utgangspunkt i en god mal, f.eks Archicad's Norsk Prosjekteringsmal som følger med som standard fra oss). Vi åpner 3D viewet  "IFC Standard eksport (må evt. tilpasses de dere vil ha med):

mceclip0.png

Så lagrer vi 3D viewet vårt som en .ifc fil ( Save as), med oversetteren "Standardeksport": NB! vi anbefaler å benytte "Publisher" om det skal utveksles IFC-filer jevnlig.

mceclip1.png

Etterpå bruker vi en IFC viewer ( For eksempel Solibri eller BIMCollab zoom som dere finner her) for å kontrollere at filen er gyldig, og ser riktig ut:

mceclip2.png

Husk at .ifc er et teknisk overføringsformat, og at teksturer ikke overføres, så overflater vil kunne se annerledes ut.

Så kan man sende denne filen til konsulentene, og de kan arbeide ut ifra denne.

 

Mottatt IFC

Så får man modeller tilbake fra konsulentene, som skal sammenstilles med din egen modell.

Det første man gjør er å inspisere de i en ifcviewer:

mceclip4.png

Importere IFC

Ser det greit ut, kan man importere denne modellen inn i din modell, med Place Hotlink funksjonen:

Snag_2bea01.png

1. Place Hotlink

2. Select Module for å velge IFC filen du skal importere.

3. Velg New Module... 

4. Finn filen lokalt på du maskin, det kan lønne seg å holde øye med Filtype om man ikke får opp den riktige IFC filen. Husk også å ta stilling til hvilken oversetter du ønsker å benytte. Velg Select

Velg derretter Select igjen i New Module... vinduet.

5. Tilbake i Place Hotlink vinduet må man ta stilling til om du ønsker at IFC filen skal ta tilpasse seg etasje strukturen i filen eller om den skal beholde sin egen. I dette eksemplet velger vi å beholde strukturen. Da den ut i fra tidligere kontroll viste seg å være riktig.

6. Velg Place hotlink.

Snag_2cda5c.png

Etter du har trykket Place Hotlink og maskinen har lest filen, får du spørsmål om hvor Archicad skal gjøre av objektene. I dette tilfelle vet vi at denne modellen er stor og ønsker derfor å ikke gjøre vå fil så stor med å velge Embedded Library.

7. Så i dette eksempelet velger vi  External location og huker av for Create Library Container File. 

Denne filen vil da bli lagret lokalt på maskinen og må legges inn i Library Manager i ettertid.

Snag_3b739a.png

Dernest får man opp en "Filter" dialogboks ved navn Model Filter for Import, hvor du kan velge hva du ønsker å hotlinke fra den modellen. Her kan man krysse på det man måtte ønske å ta inn og fjerne avhuket på det man ikke ønsker å ta inn.

Neste trinn er å bestemme hvordan etasjene skal matches. Normalt skal etasjestrukturen være lik.

mceclip8.png

Så får man valg om hvor man skal sette inn modellen, normalt er dette Original Location.

mceclip9.png

Man får så en visning av hvor modellen vil legge seg, med en stiplet linje rundt. Trykk på utsiden av denne for å godkjenne, og modellen er på plass.

mceclip10.png

For å få inn biblioteksobjektene som ble dannet må man som nevnt  inn i Library Manager, og linke inn den mappen med biblioteksobjekter som ble dannet i ifc importen:

mceclip11.png

Når det er gjort, så er ifc modellen hotlinket inn i din modell, og du kan se hvor ting er plassert, hvor det trengs mer plass etc. Når du har gjort de endringene du skal, er det bare å eksportere din modell til ifc igjen... ( Pass på at bare DINE objekter eksporteres! ) Og når du får tilbake oppdaterte ifc filer, er det bare å oppdatere hotlinkene i Hotlink manageren.

mceclip12.png

 

Dette er ment som en kort innføring i hvordan det kan gjøres, grovt sett. Det er mange feil som kan skje i denne prosessen, spesielt i importen. Det er derfor viktig at man sette seg grundig inn i dette og hva de enkelte valgene betyr.

 

For mer nyttig informasjon se også: 

Working with IFC 

Vårt BIM/IFC kurs 

Les også mer om dette i Archicad Manualene som du finner her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
3 av 5 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer