MMI – Modell Modenhets Indeks versjon 2.0

MMI, eller Modell Modenhets Indeks (eng. Model Maturity Index), beskriver modningsgraden av objektene i byggverksmodeller gjennom bruk av omforente tallkoder. MMI er først og fremst en metodikk for kommunikasjon og styringsprosesser i byggverkets prosjektfase og driftsfase (utdrag fra veilederen).

 

Tegninger har den fordelen at de kommer med et tittelfelt som inneholder opplysninger om faser og revisjonsforklaringer, BIM-modeller mangler slik informasjon. Når man navigerer i modellen, kan det derfor være vanskelig å forstå hvilken fase eller hvor langt i beslutningen et element eller objekt er kommet. For å hindre feilprosjekteringer og misforståelser er det derfor innført et merke/kodesystem kalt Modell Modenhets Indeks (MMI), du kan lese mer og laste ned forklaringen/manualen om MMI her.

mceclip1.png

I den norske prosjekteringsmalen som følger med Archicad er MMI allerede lagt inn (v23 og nyere), men i november 2022 kom det en revidert utgave. Følg instruksene nedenfor for å oppdatere prosjekter hvor den reviderte utgaven av MMI er aktuelt å benytte. MMI 2.0 vil også bli lagt til i neste oppdatering av norsk prosjekteringsmal.

 

NB! Det er svært viktig å gjøre dette i riktig rekkefølge, så følge instruksene  nedenfor nøye. Det anbefales også alltid at man tar en backup av prosjektet før man gjør slike endringer.

 

1. Last ned ZIP-mappen som ligger i bunnen av denne artikkelen og pakk den ut, i mappen ligger det to XML-filer

 

2. Gå til Options og Property Manager, velg så "import" og XML-filen som heter "Modell Modenhets Indeks - MMI Properties.xml" mceclip6.png

 

3. Velg "Replace" og "OK"

mceclip7.png

 mceclip9.png

 

4. Kontroller gjerne nå at de nye MMI-nivåene kom inn som de skulle

mceclip10.png

 

5. Gå til Document > Graphic Overrides og Graphic Override Combinations...

 

6. Slett den eksisterende kombinasjonen for MMI (om du har noen)

mceclip11.png

 

7. Velg "Delete Anyway" og så avslutt regelvinduet med "OK"

mceclip12.png

 

8. Slett de eksisterende reglene for MMI (om du har noen)

mceclip18.png

 

9. Velg "Import" og XML-filen som heter "22 Modell Modenhets Indeks - MMI.xml"

mceclip13.png

 

9. Kontroller at det kom inn som det skulle og at farger og koder ser ut som i eksemplet under. 

mceclip14.png

 

 

NB! om man har View som allerede er knyttet mot Graphic Override for MMI, må disse oppdateres til den nye kombinasjonen.

 

Ved å stå i 3D kan man enkelt kombinere f.eks. søk med Find&Select og det å sette MMI-status

mceclip17.png

 

Benytt gjerne også skjema og lister for kontroll og redigering av MMI status i prosjektene

mceclip3.png

 

Var denne artikkelen nyttig?
5 av 5 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer