Levere BIM i byggesak

Man kan levere IFC-filer til kommunene som en del av byggesak. Den norsktilpassede Archicad utgaven, er siden versjon 24 forberedt for dette og har en egen byggesaksBIM (IFC4) oversetter.

Direktoratet for Byggekvalitet (DIBK) har utarbeidet en egen veileder, last ned denne før du begynner:

«P13 – eByggesak» for «Exchange requirement (ER) for rammesøknad, ett-trinnssøknad og igangsettingssøknad», forklaringene våre under tar utgangspunkt i denne.

 

I tillegg settes det krav til:

 • ByggesaksBIM-en (modellfilen) må leveres til kommunen i IFC4-format.

 • ByggesaksBIM-en skal inneholde informasjon tilsvarende dagens eksisterende tegningskrav.

Man kan også teste modellene i en egen validator som DIBK har fått utviklet.

NB! Det er kun det som står som "Obligatorisk" som være med i IFC-filen.

 

Veiledning for Archicad

Før man starer å stille inn for mye, kan det være lurt å velge IFC-oversetteren og gjøre denne til "Set Preview" slik at man kun ser den informasjonen som er aktuell å fylle ut for byggesak i instillingene for IFC.

Gå til File > Interoperability > IFC > IFC Translators og klikk på "byggesaksBIM" velg så "Set Preview" og trykk "OK"

Med "Set Preview" aktivt vil det nå kun vise den informasjon som er nødvendig i byggesaksBIM.

 

501 Project

«Ett og kun ett prosjektobjekt (IfcProject) skal finnes per prosjekt.»


Archicad støtter automatisk kun et prosjektobjekt (IfcProject) per prosjekt, så man kan ikke gjøre feil her.

 • Konstruksjonsretning, kartprojeksjon nord
  fcGeometricRepresentationContext.trueNorth

Skjer automatisk fra programmet ved at man prosjekterer med ekte nord som utgangspunkt, og roterer kun visuelt skjermen (ved hjelp av «Set orientation» funksjonen) for tegningsproduksjon.

 

 •  Koordinatsystem EPSG-koden
  IfcProjectedCRS.Name

Fylles ut ved å gå til Options > Project Preferences > Location Settings.

NB! En del informasjon her vil kunne skje automatisk om man benytter NORKART og takker ja til at lokalisasjonsdata skal endres. Om man ikke benytter NORKART, se "Definisjon av koordinatreferansesystem": https://register.geonorge.no/epsg-koder 

 

 

502 Site

IfcSite

 

Det meste fylles ut under "Locations Settings" som vist over.

 • Georeferering, breddegrad
  IfcSite.RefLatitude
 • Georeferering, lengdegrad 
  IfcSite.RefLongitude
 • Georeferering, høyde (kun manuell utfylling)
  IfcSite.RefElevation 

NB! Som tidligere nevnt, vil mye kunne skje automatisk om man benytter NORKART og takker ja til at lokalisasjonsdata skal endres til det som kommer fra kartet.

 • Matrikkelnummer (Obligatorisk)
  IfcSite.LandTitleNumber

Fylles ut under File > Interoperability > IFC > IFC Project Manager og Site

 

 

 • Postadresse
  IfcPostalAddress.AddressLines

Fylles ut under «Project Info»

 

503 Building

IfcBuilding

 • Bebygd Areal (BYA) (Obligatorisk)
  Pset_BuildingCommon.GrossPlannedArea
 •  Bygningstype (Obligatorisk) se https://register.geonorge.no/byggesoknad/bygningstype Pset_BuildingCommon.OccupancyType 
 •  Bygningsnummer
  Pset_BuildingCommon.BuildingID
 • Mønehøyde
  Qto_BuildingBaseQuantities.Height

Fylles ut under File > Interoperability > IFC > IFC Project Manager og Building

 

504 BuildingStorey

IfcBuildingStorey

 • Bruttoareal (BTA) (Obligatorisk)
  Pset_BuildingStoreyCommon.GrossPlannedArea
 • Bruksareal (BRA) (Obligatorisk)
  Pset_BuildingStoreyCommon.NetPlannedArea
 • Etasjeplan og etasjenummer 
  IfcBuildingStorey.LongName

Fylles ut under File > Interoperability > IFC > IFC Project Manager og Story

Fylles ut for de etasjene bygget har. Tips! Benytt Zone-verktøyet og favoritter til å sette ut BTA og BRA for hver etasje.

 

508 Zone

IfcZone

IfcZone skal brukes til å spesifisere bruksenheten. Alle verdier i IfcZone vil bli verifisert dersom de har de riktige verdiene i "Pset_ZoneCommon.Reference"
Alle andre soner skal vises som "filter advarsel"

 • Bruttoareal (BTA)
  Pset_ZoneCommon.GrossPlannedArea
 • Bruksareal (BRA) (Obligatorisk)
  Pset_ZoneCommon.NetPlannedArea
 • Bruksenhetsnummer
  IfcZone.LongName
 • Referanse (Obligatorisk)
  Pset_ZoneCommon.Reference

 

NB! IFCZones er enten en gruppe av rom/eller et område, slik som f.eks. sikkerhetssone, sprinklersoner eller som her en brukshenhet. Vi må opprette en IFC Zone for hver bruksenhet i IFC Project Manager og dra og slippe de rom som tilhører denne inn i den.

Det kan på forhånd være lurt å sette seg litt inn i  IFC Project Manger.

 

301 Window, 302 Door, 303 Covering, 102 Wall, 103 Beam, 104 Column, 105 Slab, 106 Stair, 107 Ramp, 109 Curtain Wall og 110 Roof

Vinduer og dører samt andre bygningsdeler/elementer skal alltid ha riktig klassifikasjon slik som ifcDoor, ifcWindow, ifcWall, ifcCovering og ifcSlab etc. i tillegg skal de ha korrekt posisjon slik som "Interior" og "Exterior". Konstruksjonselementer skal i tillegg også ha med om de er "last bærende eller ikke.

NB! Kun det som er beskrevet i «P13 – eByggesak» for «Exchange requirement (ER) for rammesøknad, ett-trinnssøknad og igangsettingssøknad» skal være med i leveransen.

 

108 Railing

Høyde på rekkverk må skrives inn manuelt, da det er en liten feil i IFC-oversetteren. Dette vil bli oppdatert i neste versjon av Archicad.

212 TransportElement
IfcTransportElement

Still inn riktig klassifisering, posisjon og Transport element type.

 

 

Eksport til IFC

Lag alltid et "View" som ivaretar alle de innstiller som er nødvendig. Bruk så "Publisher" til å publisere ut en IFC som benytter oversetteren "byggesaksBIM (IFC4). Test så gjerne filen så i validatoren på DIBKs sider https://test-bimvalbygg.dibk.no/

 

Var denne artikkelen nyttig?
4 av 4 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer