Eksport av dører uten vegg til IFC

I BIM-prosjekter når ingeniørfaget tar over ansvaret for bærende konstruksjoner, oppstår ofte spørsmålet rundt dørene som arkitekten har ansvaret for. I et BIM-Auterthing tool slik som Archicad og Revit etc. er man avhengig av at man har en vegg for å kunne sette ut en dør. Når ingeniøren da "eier" veggen, hvordan håndterer man dette med openBIM og bruk av IFC?

 

 

Vi anbefaler at man tar en kopi av f.eks. betong materialet, slik at det man stiller inn ikke påvirker andre konstruksjoner enn de man ønsker.

IFC-oversetterne følger filen, så om det bør lages en kopi eller ikke, er avhengig av om det skal sendes ut filer som også har ed f.eks. arkitektens betongvegger etc.

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer