IFC 4.3

Det nye IFC 4.3 formatet inneholder spesielle utvidelser og muligheter for blant annet infrastruktur. Denne IFC- versjonen ble endelig godkjent som en offisiell ISO-standard i januar 2024.

Les mer om dette her https://www.buildingsmart.org/ifc-4-3-approved-as-a-final-standard/

 

Om man får krav til å levere IFC 4.3 i prosjekter fremover, er det viktig å være klar over at ingen programvarer per i dag er sertifisert. Denne prosessen håper vi kan starte om ikke alt for lenge, men av erfaring vet vi at det kan ta litt tid. At det finnes enkelte programmer på markedet som kan åpne og lagre IFC 4.3, betyr altså ikke at data og geometri er som det skal i filen. Det er akkurat derfor man har en sertifiseringsordning, som skal kvalitetssikre gjennom godkjente testmetoder at de enkelte programvarer tilfredsstiller standarden. 

 

Om man i prosjekter ber om formater som BIM-programvarene ikke er sertifisert for, betyr at ingen heller kan heller garantere resultatet. Man kan også stille spørsmål med hvem tar da ansvaret for ev.t feil eller mangler som kan oppstå?

 

De største forbedringene i IFC 4.3 er skjedd innen infrastruktur, mens det for bygg er mindre endringer. Så jobber du med bygg, bør man derfor gi beskjed om at leveransen skjer kun i formater programmet er sertifisert for i henhold til buildingSMART, slik som IFC 4 eller 2x3. 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
2 av 2 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer