Rutine for enkel kontroll av IFC-filer

Innfør rutiner for å gjøre enkel kontroll av IFC-filer ved utsendelse av egne filer, men også når du mottar noe fra andre fag. Dette er spesielt viktig de første gangene eller ved milepeler og større endinger.

En enkel sjekk kan alle utføre uten å være BIM-ekspert og vil kunne spare svært mange uproduktive timer for de prosjekterende. For ofte ser vi at problemene blir til en kasteball mellom de forskjellige fagene, uten at den egentlige årsaken blir funnet. For opprinnelsen til problemene ligger ikke alltid der man tror, selv om noe oppleves i egen programvare.

Mange opplever det at det blir påstått det er problemer i IFC-filene de har sendt fra seg og får så beskjed om å lage en ny fil uten disse feilene. Dette kan svært ofte være bortkastet tid, for man kan ikke fikse feil eller mangler, uten at man vet hvor problemet faktisk oppstår.

 

Ha alltid minimum to IFC-Viewere tilgjengelig!

En utfordring med å bare benytte f.eks. Solibri er at det kan være for snill, både med å kunne importere filer som ikke lar seg åpne i andre programmer, men også i sin tolkning av geometrien. Man må derfor minimum ha to og helst enda flere IFC-Viewer installert, da det kan være store forskjeller i hvor strenge disse er. En enkel kjøreregel er, får du problemer med import/linking av en IFC-fil i Archicad eller Revit etc, åpne samme fil i minst to IFC-Viewere og se om samme/lignede problem oppstår i minimum en av de  Om det er tilfellet,  så er det noe med selve IFC-filen og ikke programmet ditt.

Se en oversikt våre anbefalinger og linker til en rekke gratis viewere her

Link til gratis Solibri Anywhere kurs i bunnen av denne artikkelen

Rutiner som alle kontor bør innføre blant sine ansatte som et minimum.

1. Navngivning, hierarki og versjon

1. Navn på filen (skal være avtalt for hvert fag i prosjektet)

2. Navn på tomten (ifcSite) (skal være avtalt i prosjektet)

    NB! Må kun være en tomt (ifcSite) per fil

3. Navn på bygget (ifcBuilding) (skal være avtalt i prosjektet)

    NB! Må kun være ett bygg (ifcBuilding) per fil

4. IFC-versjon , IFC2x3 eller IFC4. (skal være avtalt i prosjektet og alle må benytte samme)

 

2. Etasjer og høyder

  • Antall etasjer
  • Høyder mellom etasjene
  • Høyde over havet

Er det feil i etasje-struktur og/eller høyder? se ytterligere forklaring om hvordan sjekke dette her.

 

3. Etasje tilhørighet

  • sjekk om elementer tilhører riktig etasje

Ved å høyreklikker på den etasjen man vil kontrollere, og velge "Set to Selection Bascet" får man vist kun denne. I eksemplet ser vi at det ligger et heis-objekt (ifcTransportElement) feil. For å se hele bygget igjen klikker man på ikonet for de to boksene som vist i skjermbildet.

 

Man kan enkelt endre etasje tilhørighet i Archicad ved å markere de elementene det gjelder, høyreklikker og velge "Relink Home Story", velg så etasjen det skal tilhøre.

 

4. Klassifisering, rom og akser etc.

  1. Sjekk klassifisering (ifcClassification) ved å velge "Switch to Component Hierarchy"
  2. At rom vises og at antallet stemmer (ifcSpace) (benytt "Set to Selection Bascet" som tidligere forklart)
  3. Romnr. / romnavn (slå på 2D-visning av tekst (ABC) og benytt f.eks. Sectioning)
  4. Akser (ifcGrid) (slå på 2D-visning for Grid)

Spørsmål om at rom (ifcSpace) eller akser (ifcGrid) mangler, er en ganske vanlig problemstilling som kommer inn på vår support. Er rommene synlige og klassifisert korrekt (ifcSpace) i IFC-filen ligger altså ikke problemet hos deg, men hos dem. Revit har noen kjente utfordringer ved import av IFC, slik som f.eks. å lese romgrenser. Disse spørsmålene kommer derfor ofte fra de som benytter Revit MEP/MagiCAD. De som benytter Revit kan med fordel prøve med et lite gratis tillegg, mer informasjon om dette her. 

 

5. BIM-data (Psets og egendefinerte Properties etc.)

  • Gjennomfør noen stikkprøver på at avtalt informasjon er med på viktige elementer/objekter i prosjektet. I eksemplet er f.eks. Modell Modenhets Indeks (MMI) en egen fane som skal være med.

6. Plassering og koordinater

  • Bruk Markup verktøyet for å kontrollere at det avtale georefereringspunktet faktisk ligger i 0 (Z-verdien referer her til høyde 1. etasje). Kan også benyttes på akser eller bygningsdeler om et tydelig objekt for nullpunkt mangler. Les mer om IFC og koordinater/georeferering her

 

Som tidligere forklart, bør man om man er i tvil om problemet, alltid åpne IFC-filen alltid i en annen Viewer for en ekstra kontroll. I eksemplet under benytter vi BIMvision

I BIMvison ser vi at samme heisobjekt vises på feil etasje. og at akser vises som de skal, rom er med og har med navn etc.

Eksemplet over er hentet fra Revit, og viser at ikke alle  rom og romnavn kommer med ved importen/linkingen. Kontrollen i flere IFC-Viewere viser at alle rom er med og har navn, problemet ligger altså ikke selve IFC-filen originalt.

NB! Vil også anbefale vårt gratis OnDemand kurs på 1,5 timer i Solibri Anywhere 

 

Før du sender din sak videre til support/utviklerne av din programvare.

Det er et minimumskrav at man forsøker å utelukke evt. årsaker til mulige feil og mangler selv, før man sender problemet videre til sin support. Anbefalte gratis IFC-Viewere finner man her. Sjekk også ut andre artikler vi har skrevet om typiske utfordringer med IFC-filer i Archicad, Revit, Tekla og Solibri etc. her

 

Er du bruker av Revit og opplever at det oppstår ofte problemer med IFC?

Du kan lese om kjente problemer med Revit og IFC, samt selv sende inn spørsmål og filer direkte til utviklerne hos Autodesk. Husk å benytte søkefunksjonen på denne siden, for å finne allerede belyste problemer.

 

 

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
7 av 9 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer