Dører forskyver seg i vegglivet etter import fra IFC til Revit.

I denne artikkelen skal vi ta utgangspunkt i hvordan vi sjekker hvor problemer som oppleves ved f.eks. en IFC-import egentlig ligger. Til det trenger man minst to IFC-Viewere, se liste over gratis nedlastbare her.

 

Problemstillingen i eksempelet går ut på at dører forskyver seg i forhold til vegglivet/kjernen i en vegg, når IFC-filen importers i Revit. Artikkelen er også et godt eksempel på hvordan enkelt kan gjøre enkle sjekker selv, for å avklare hvor problemer egentlig oppstår, hos avsender eller mottakers programvare.

 

I å med at IFC-filen opprinnelig kommer fra Archicad, vil det være naturlig for mange at man da kontakter avsender og ber de lage en ny IFC-fil. I noen tilfeller kan det være korrekt, men ofte ligger ikke problemet nødvendigvis hos den som laget filen. Om man ikke har sjekket ut grundig hvor problemet egentlig oppstår, bruker man ofte andres tid unødvendig, noe som koster tid og penger.

 

For å sjekke FC-filer slik som vi gjør i eksemplene under kan du se en liste over gratis IFC-Viewere her. Man bør ha minst to Viewere installert for å kunne sammenligne.

 

I Revit har vi importert en IFC-fil og man ser raskt at enkelte dører ligger helt eller delvis utenfor vegglivet. Dette er selvfølgelig ikke slik man ønsker det, og mange vil derfor ed en gang kontakte den som laget filen for å få de til å rette det opp. Men er det korrekt og kan avsender fikse problemet?

 

 

Om man åpner samme IFC-fil i Solibri, slår på "Annotation" for å få 2D-visng, samt kutter i modellen, ser det slik ut.

Det oppstår ingen forskyvning av dørene, og alt ser OK ut her.

 

NB! man bør være klar over at Solibri generer sine egne 2D-visninger ut fra geometrien i en IFC-fil og ikke benytter det som kalles ifcAnnotation som er 2D-symboler som følger med fra programmet som laget IFC-filen. Man bør derfor også sjekke filen i en annen Viewer, i vårt eksempel åpner vi filen i BIMvision som benytter ifcAnnotations.

 

 

BIMvison er en av de mest brukervennlige Viewerne og har mange smarte funksjoner, i dette eksemplet har vi benyttet en metode som heter "Projections in space" og får vist 2D-fotavtrykket til vegger og dører etc. skjul gjerne gulv og ev.t vegger som er i veien for å se bedre. Som vi ser er det ingen forskyvning her heller. Problemet virker derfor å ikke være i IFC-filen, men oppstår i importen i Revit.

 

 

Når man oppdager og har sjekket ut nærmere hvor problemet ligger, bør den enkelte kontakte sin support. Sjekk også om det er kommet en oppdatering på programmet som kan fikse problemet først. De som benytter Revit, kan med fordel også rapportere slike problemer direkte til Autodesk via deres kanal på github, som dere finner her:  https://github.com/Autodesk/revit-ifc/issues

 

 

Workaround:

Det finnes en slags workaround som ikke er en permanent løsning, men som kan evt. benyttes frem til det foreligger en fiks på dette.

I Archicad setter man at dører til å ikke ha 0 som verdi på "Reveal to Wall Face" i eksempelet har vi satt dette til 1mm. Mens i yttervegger har man stort sett alltid satt en verdi her fra før, det samme gjelder vinduer.

For skyvedører med Pocketkarm må man passe litt mer på, for her bør man sjekke ut veggtykkelsen først og så manuelt sette inn verdier som gjør at døren står midt i veggen. 

På denne skyvedøren har vi i tillegg til "Reveal to Wall Face" på 1mm, satt karmen til å være 120mm da veggen den står i er 122mm tykk.

 

Dette er selvf. tungvint å gjøre om man har mange dører og forskjellige veggtykkelser etc. så viktigste er å få sin programvareleverandør til å sjekke ut om de kan løse det.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 1 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer