Xref - DWG Import

Xref (linket fil)
Man kan linke inn DWG/DXF-filer ved å velge File > External Content > Attach Xref. Vi anbefaler å legge Xref inn i et Worksheet. Dersom du har et georeferert underlag er dette helt nødvendig for å kunne arbeide videre. Les gjerne mer om dette i Archicads Manual her - Attach Xref


I dialogboksen for Attach Xref, velger man først Browse for å finne DWG-fila som skal tas i bruk.

mceclip0.png


Under Reference Type velger man Overlay hvis man vil at Archicad skal ekskludere filer som fra før er linket inn i DWG/DXF-filen. Dette vil gi en lettere Archicad fil enn Attachment.


Under Insertion Point er det viktig at haken ikke er på, om man ønsker filen korrekt geografisk plassert (NB! Husk at man alltid skal jobbe i nærheten av prosjektorigo). Dersom man har et underlag som skal ligge i origo beholder man denne på.


I dialogboksen kan man også velge hvilken etasje underlaget skal legge seg på. 


Husk å velge riktig oversetter (translator), kart er som hovedregel i meter, plantegninger i millimeter.
Til slutt kan du trykke Attach.


Videre får man muligheten til å skille ut lag man eventuelt ønsker å utelate. Dersom man ikke kjenner til filen eller vet hva man har behov for lønner det seg å trykke Select All og OK, slik at man får med alle lag. Etter at filen er plassert vil lagene som følger filen automatisk være låst og navngitt med filens navn.

mceclip1.png


Trykk på Fit in Window når importen er ferdig. Legg merke til plassering i forhold til Origo i prosjektet.


Xref Manager
Under Xref Manager får du en oversikt over hva du har linket inn. Her kan man skjule, legge til og slette referansefilene.

mceclip2.png

Se også flere nyttige artikler relatert til dette:

Origoplassering i BIM prosjekter 

Kartunderlag 

Oppryddning etter DWG filer er eksplodert

Importing DXF DWG files into ARCHICAD 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer