Merge - DWG Import

Merge

Ønsker man kontroll og oversikt over alle lagene som DWG/DXF-filen har og eventuelt vil tilpasse eller tegne videre på DWG-en, er det anbefalt å bruke denne funksjonen. Dette kan man også lese mer om her i Archicads brukermanual - Merge DWG/DXF
Stå i en fil startet med Norsk Prosjekteringsmal eller egen kontormal, stå i det viewet eller worksheetet man ønsker å hente inn filen til og velg File > Interoperability > Merge.
Pass på at filformatet er stilt til DWG/DXF. Finn DWG/DXF-filen man vil importere på maskinen og trykk Åpne.

mceclip0.png
Merge DXF-DWG kommer opp og det velges her Merge content of Model Space into current view. 

mceclip1.png

Det kommer da opp Merge DXF-DWG Model Space og her må man ta noen avgjørende valg.
Under Insert Point er det viktig at haken ikke er på om man ønsker filen korrekt geografisk plassert (NB! Husk da å stå på eget worksheet om dette er ønskelig da vi ikke anbefaler å jobbe langt fra origo). Dersom man har et underlag som skal ligge i origo beholder man denne på.

mceclip3.png
Man kan her også endre etasjen som filen skal legge seg på dersom man ikke står riktig plassert i filen når man starter operasjonen.

mceclip4.png
Husk også å velge riktig oversetter, kart er som hovedregel i meter. Trykk Merge.
Det kan være lurt å trykke på Fit in Window når importen er ferdig.

Man får nå opp muligheten til å skille ut lag man ønsker å eventuelt utelate. Dersom man ikke kjenner til filen eller vet hva man har behov for i filen lønner det seg å trykke Select All og så OK. Da får man med alle lagene i filen.

Dersom man senere ønsker å rydde opp i lagstrukturen og eventuelt fjern lag som kom inn med DWG-en kan man rydde opp i Layer Settings etterpå. Document > Layers > Layer Settings eller Ctrl/Cmd + L.


I den norske prosjekteringsmalen finnes det et lag ved navn DWG-import. Bruker man kontormal kan man opprette et liknende lag først dersom dette ikke finnes. Marker så lagene man ønsker å flytte. Velg så Delete > Move Elements on to > DWG-import laget og trykk Move. Trykk så OK for å komme ut av lagsettingsboksen. 

mceclip5.png

 

Se også flere nyttige artikler som:

Origoplassering i BIM prosjekter 

Kartunderlag 

Oppryddning etter DWG filer er eksplodert til enkelliner explode kommandoen

Importing DXF DWG files into ARCHICAD 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer