Place External Drawing (Drawing Tool) - DWG Import

Place External Drawing (Drawing Tool)

Denne metoden egner seg svært godt til DWG-filer man ikke har behov for å forandre/redigere på. Filen blir liggende som et bilde, men kan eksploderes hvis det er ønskelig å redigere enkeltdeler.


Gå på File > External Content > Place External Drawing, man får da opp Browse-vindu direkte. Man kan også gå direkte i Drawing Tool på verktøypaletten, da velger man verktøyet og klikker på planen for å få opp Browse-vinduet. Finn filen på maskinen og velg åpne.


Om man gikk via Place External Drawing får man nå en stor firkant med pil i hver retning som musepeker. Klikk med denne der du ønsker å plassere filen.


Man får nå spørsmål om enhet, vanligvis meter for kart eller millimeter for planer. Det hender innimellom at man mottar DWG-er i inches ved en feil, da kan man bruke denne metoden og velge inches her for å få den rett inn i Archicad. Velg enhet og trykk Place.

 

mceclip2.pngmceclip3.png


Disse filene kan settes ut i planer, snitt, fasader, detaljer og i layoutboken. Det man henter inn blir skalariktig, så fremt riktig enhet ved import er brukt, og kan flyttes, roteres og maskeres (som med en viewport). Ønsker man å gjøre tegningen til en del av filen for å for eksempel justere linjer og liknende, kan man høyreklikke og velge Explode Into Current View.

 

mceclip0.pngmceclip1.png

 

Se også flere nyttige artikler som:

Origoplassering i BIM prosjekter 

Kartunderlag 

Oppryddning etter DWG filer er eksplodert til enkelliner explode kommandoen

Importing DXF DWG files into ARCHICAD 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer