Lagre til DWG med korrekte koordinater

Har man benyttet kart fra NORKART med koblingen for Archicad eller om man har georefert prosjektet selv, kan det være ønskelig å lagre til DWG som har korrekte koordinater. Dette kan være aktuelt for filer til f.eks. landskapsarkitekter eller for å ta ut stiknings data etc.

 

I Archicads "Location Settings" (under Options og Project Preferences menyen), kan man stille inn "Survey Point" og "Position data" (om du benytter Norkart og koblingen mot Archicad, vil dette kunne fylles ut automatisk)

Når man har lagt inn riktige koordinater (med  - tegn foran) under "Location Settings", vil de kunne vises  i Archicads Origo (0) om man har satt ut et koordinatobjekt der (nede til venstre i bildet over).

 

NB! det er også viktig å være klar over at i GIS/kart er X-koordinaten det samme som "Northing" i Archicad. Vær også oppmerksom på at GIS og DAK/BIM har motsatte prefiks/fortegn på koordinatene altså at GIS X vises under Y i Archicad etc. Om hensikten er å lage en koordinatliste for stikking, er det å vise med X og Y for GIS korrekt metode.

 

Når du lager til DWG, anbefales det alltid at man lager et View som husker alle innstillingen du vil ha etc. og benytter Publisher slik at den også der husker hvor filen skal havne, navn, filtype og DWG-oversetter.

For å få med Survey Point koordinatene, benyttes en egen DWG-oversetter som man finner i den  norske prosjekteringsmalen. NB! denne oversetteren har millimeter som enhet, har man brukt meter slik som vi gjør i eksemplet vårt,  må dette stilles inn i oversetteren før man lagrer.

 

Kontroller alltid filen etter første lagring til DWG.

I Autodesk DWG TrueView, kan man kontroller om koordinatene ble riktige ved eksport til DWG, med et lite verktøy som kalles "Locate Point"

Var denne artikkelen nyttig?
7 av 8 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer