Oversettere - Import DWG

Import av DWG til Archicad

Når det gjelder import av DWG/DXF til Archicad er det flere muligheter.
Man kan bruke Merge, Place External Drawing eller XRef. Forskjellen på disse er intelligensen på DWG/DXF-filen etter import.


Vi anbefaler ikke å åpne DWG-filer direkte i Archicad, for så å jobbe videre på disse. Ved bruk av
File > Open DWG/DXF mister man alle innstillinger prosjekteringsmalen måtte ha. Det anbefales å benytte de forskjellige importmulighetene beskrevet i dette tipset.


I de fleste tilfeller bruker man DWG/DXF-filen som et underlag for videre tegning i Archicad og ønsker derfor også å beholde det aktuelle maloppsettet man har for prosjekteringen med Archicad.

Den norske prosjekteringsmalen inneholder følgende oversettere som brukes ved import av DWG med Merge og Xref metodene:

 

02 Import (mm)

Bruk denne oversetteren hvis man ønsker å redigere på DWG/DXF-filen etter at man har satt den inn i Archicad. Importerer DWG-filer som er laget i mm.

 

03 Import (m)

Bruk denne oversetteren hvis man ønsker å importere kart etc. som er laget i meter, samt kunne redigere på DWG/DXF-filen etter at man har satt den inn i Archicad.

 

04 Import av objekter i DWG format

Bruk denne oversetteren dersom man ønsker å importere DWG-filer som objekter.


06 Import landskap fra DWG med 3D Faces

Bruk denne oversetteren for import av DWG med Faces i fra Autocad eller Civil3D fra landskapsarkitekter etc. NB! Filen kan bli ekstremt tung på grunn av at det skapes svært mange Meshes i Archicad. Disse kan eventuelt slåes sammen ved hjelp av å gjøre de om til Morph.

mceclip0.png


Noen tips i forhold til import av DWG/DXF

Det anbefales å tegne alle prosjekt i Archicad nær origo. Skal man bruke en DWG/DXF-fil som underlag anbefales det å flytte denne til origo etter import.

 

Ønsker man allikevel å opprettholde DWG/DXF-filens originale plassering anbefales det å legge DWG-en på et eget worksheet i filen. Dette er som 2D kladdeark der avstanden til origo ikke vil påvirke filen slik det gjør i modellen. Åpne Worksheet, importer DWG/DXF-en med enten Merge eller XRef som beskrevet.

 

Deretter bruker man Trace & Reference for å få kartet til modellen, siden det ligger på originale koordinater vil det ligge et stykke unna modellen, da kan vi bruke Drag Reference kommandoen for å trekke referansen til modellen. Da ligger kartet under modellen, mens vi har originale koordinater på worksheetet. 

 

Se også flere nyttige artikler som:

Origoplassering i BIM prosjekter 

Kartunderlag 

Oppryddning etter DWG filer er eksplodert til enkelliner explode kommandoen

Importing DXF DWG files into ARCHICAD 

Import DWG/DXF

 

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer