Oversikt over gratis IFC Viewere

 

mceclip0.png

Solbri Anywhere

Lastes ned her

Positivt

 • Markedets mest brukte og svært brukervennlig/enkel å navigere i. 
 • Svært raskt på å åpne filer
 • Håndterer BCF og Issues (BIM Collaboration Format)
 • Kan åpne Solibri Office filer (smc-filer)
 • Kan ta mål i modell
 • Fungere både på macOS og Windows

Negativt

 • Kan være litt for snill på sin tolking av geometri
 • Navngir noen faner og samler data med egendefinerte navn som ikke er etter IFC-standarden.
 • Lager sine egne 2D-symboler ut fra informasjonen i IFC-filen. Noe som stort sett fungerer godt, men kan gjøre at man ikke ser ting nøyaktig slik som det ble lagret eller blir ved import i andre programmer. 
 • Kan kun åpne og se en enkelt IFC-fil i gangen og ikke f.eks. alle fags modeller samlet på en gang. 

 

mceclip1.png

Lastes ned her

Positivt

 • Svært brukervennlig/enkel å navigere i. 
 • Kan samle alle fags IFC-filer og vise disse sammen
 • Svært raskt på å åpne filer
 • Fungere både på macOS og Windows

Negativt

 • Kan være litt snill på sin tolking av geometri
 • På lik linje som Solibri lager denne sin egen 2D-visning ut fra informasjonen i IFC-filen og benytter ikke (ifcAnnotation). Noe som stort sett fungerer godt, men kan gjøre at man ikke ser ting nøyaktig slik som det ble lagret eller blir ved import i andre programmer. 

 

mceclip3.png

Lastes ned her

Positivt

 • Tolker og sjekker data strengt i forhold til IFC-standarden 
 • Kan lage rapporter validert etter IFC Scheme (standarden)
 • Har mulighet til å sjekk opp i mot mvdXML ( Statsbygg SIMBA etc)
 • Håndterer flere filformater slik som LandXML, gbxml og punktkskyer etc.
 • Ingen som skal tjene penger på deg, da det lages på frivillig basis av en teknisk høyskole
 • Kan ta mål i modell

Negativt

 • Fungere kun på Windows
 • Litt dårlig navigering
 • Litt rart utseende/grafikk og brukergrensesnitt
 • Kun en IFC-fil i gangen

 

mceclip0.png

Lastes ned her

Positivt

 • Er laget av en uavhengig organisasjon, som ikke er ute etter å selge et annet produkt
 • Tolker og sjekker data strengt i forhold til IFC-standarden 
 • Funger både på Windows og Mac
 • Kan ta mål i modell
 • Mulighet for Issues/BCF

Negativt

 • Litt dårlig på navigering, utseende/grafikk og brukergrensesnitt
 • Viser ikke 2D-informasjon (ifcAnnotation) slik som dørsymboler eller akser etc.
 • Kun en IFC-fil i gangen

 

mceclip0.png

Lastes ned her

Positivt

 • En av de mest brukervennlige IFC Viewere på markedet.
 • Har visninger/verktøy ikke andre har, slik som Story Slide (forskyv visningen av etasjer) og  Projections in Space (oppriss og planvisning sammen med 3D)
 • Viser korrekt 2D-informasjon (ifcAnnotation) for dører og vinduer
 • Kan ta mål i modell
 • Kan åpne flere IFC-filer samtidig

Negativt

 • Kun Windows
 • Må kjøpe tillegg for å kunne håndtere Issues/BCF etc.

 

DDS_Cad-Viewer_logo.jpg

Lastes ned her

Positivt

 • Benytter IFC navngivelse etc. slik som de ble laget med modellen og i henhold til IFC-Schema
 • Kan ta mål i modell
 • Kan åpne flere IFC-filer samtidig og vise disse samlet
 • Støtter BCF og Issues (BIM Collaboration Format)

Negativt

 • Kun for Windows
 • Kan oppleves litt vanskelig å å navigere i
 • Rare farger på modell etc. overstyrer de orginale
 • Kan kun klikke å markere elementer på skjermen når man ser ting ovenfra? (mulig bug, da da dette fungerte i tidligere versjoner)
 • Viser ikke 2D-informasjon (ifcAnnotation)for dører og vinduer etc. (mulig bug, da da dette fungerte i tidligere versjoner)
Var denne artikkelen nyttig?
8 av 8 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer