Forbedring av IFC-importen i Revit

Revit har noen kjente utfordringer med IFC-formatet, blant annet kan dette være import av rom, akser og georeferering etc. Ved hjelp av en gratis Add-in for Revit som GRAPHISOFT har utarbeidet, forbedres programmets evner til å håndtere IFC-filer. Dette gjelder både ved import og eksport (NB! vil også kunne hjelpe for alle IFC-filer, ikke kun de som er laget med Archicad). 

mceclip1.png

Etter installering dukker de nye valgene for IFC opp under Add-Ins fanen.

Mange har allerede tilpassede oppsett for eksport av IFC fra sin Revit leverandør eller intenre BIM-ansvarlig, så i de fleste tilfeller er det ved import/linking av filer denne bør brukes. Men den kan også være aktuell å benytte ved f.eks. overlevering av filer som skal videre bearbeides i Archicad (eierskapet skal tas over)., dette funger spesielt bra med ventilasjon og rør etc. 

 

NB! før installering av dette tillegget for Revit, er det viktig at man sjekker at man benytter siste oppdaterte IFC Add-In fra Autodesk. Nedlasting for Revit 2017-2021 finner du det her, for Revit 2022-24 er det mulig å laste ned oppdaterte versjoner fra Autdesk App Store.

Man finner også disse på Autodesk sin offisielle IFC-kanal på GitHub.

 

Som bruker av Revit er det også viktig å holde seg orientert om allerede kjente feil og mangler ved IFC i programmet, det finner man en fin oversikt over her. Samme sted er det også mulig å rapportere egne feil man har funnet/opplever direkte til Autodesk. 

Etter at man har sjekket alt, så lastes "IFC Model Exchange with Archicad for Revit" ned og installeres.

NB! Alle bør ta seg tid til å lese manualen først, det vil både kunne spare tid og hindre feil.

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer