Rutine for enkelt kontroll av IFC-filer

Innfør rutiner for å gjøre enkel kontroll av IFC-filer ved utsendelse av egne filer, men også når du mottar noe fra andre fag. Dette er spesielt viktig de første gangene eller ved milepeler og større endinger.

Slike enkle sjekker kan alle utføre uten å være BIM-ekspert og vil kunne spare svært mange uproduktive timer for de prosjekterende. Ofte ser vi at fort problemene blir til en kasteball mellom de forskjellige fagene, uten at den egentlige årsaken blir funnet. For skylden ligger ikke alltid der man tror, selv om man opplever problemer i egen programvare.

Mange opplever at det blir påstått det er problemer i IFC-filene de har sendt fra seg og får så beskjed om å lage en ny fil uten disse feilene. Dette kan svært ofte være bortkastet tid , om man da ikke er helt sikker på at problemet er ditt og vet hvordan du kan løse det. Man kan helt enkelt ikke fikse feil eller mangler, uten at man vet hvor problemet faktisk oppstår.

Så før man starter å sjekke etter feil i BIM-programmet som IFC-filen ble lagret fra, er det viktig å først kontrollere i en IFC-Viewer eller proffversjoner av modell sjekkings-programvare slik som f.eks. Solibri. Dette blant annet for at man skal kunne avklare hvilket program feilene faktisk oppstår i og så finne den egentlige kilden til problemet.

 

En utfordring med å kun benytte Solibri er at det kan være for snill, både med å kunne vise filer som ikke lar seg åpne i andre programmer, men også i sin tolkning av geometrien. Vi anbefaler derfor at man har minst to IFC-Viewer installert, da det kan være forskjeller i hvor strenge disse er på å lese/tolke geometri og informasjonsdataene etter IFC-standarden etc. Se en oversikt våre anbefalinger og nedlastningslinker for en rekke gratis viewere her

 

I eksemplene under, går vi igjennom rutiner som alle kontor bør innføre blant sine ansatte som et minimum.

 

1. Navngivning, hierarki og versjon

1. Navn på filen (skal være avtalt for hvert fag i prosjektet)

2. Navn på tomten (ifcSite) (skal være avtalt i prosjektet)

    NB! Må være en tomt (ifcSite) per fil (kun tillatt med en, ikke flere)

3. Navn på bygget (ifcBuilding) (skal være avtalt i prosjektet)

    NB! Må være ett bygg (ifcBuilding) per fil (kun tillatt med en, ikke flere)

4. IFC-versjon , IFC2x3 eller IFC4. (skal være avtalt i prosjektet og alle må benytte samme)

 

2. Etasjer og høyder

  • Antall etasjer
  • Høyder mellom etasjene
  • Høyde over havet

Er det feil i etasje-struktur og/eller høyder? se ytterligere forklaring om hvordan sjekke dette her.

 

3. Etasje tilhørighet

  • sjekk om elementer tilhører riktig etasje

Ved å høyreklikker på den etasjen man vil kontrollere, og velge "Set to Selection Bascet" får man vist kun denne. I eksemplet ser vi at det ligger et heis-objekt (ifcTransportElement) feil. For å se hele bygget igjen klikker man på ikonet for de to boksene som vist i skjermbildet.

 

Man kan enkelt endre etasje tilhørighet i Archicad ved å markere de elementene det gjelder, høyreklikker og velge "Relink Home Story", velg så etasjen det skal tilhøre.

 

4. Klassifisering, rom og akser etc.

  1. Sjekk klassifisering (ifcClassification) ved å velge "Switch to Component Hierarchy"
  2. At rom vises og at antallet stemmer (ifcSpace) (benytt "Set to Selection Bascet" som tidligere forklart)
  3. Romnr. / romnavn (slå på 2D-visning av tekst (ABC) og benytt f.eks. Sectioning)
  4. Akser (ifcGrid) (slå på 2D-visning for Grid)

Spørsmål om at rom (ifcSpace) eller akser (ifcGrid) mangler, er en ganske vanlig problemstilling som kommer inn på vår support. Er rommene synlige og klassifisert korrekt (ifcSpace) i IFC-filen ligger altså ikke problemet hos deg, men hos dem. Revit har noen kjente utfordringer ved import av IFC, slik som f.eks. å lese romgrenser. Disse spørsmålene kommer derfor ofte fra de som benytter Revit MEP/MagiCAD. De som benytter Revit kan med fordel prøve med et lite gratis tillegg, mer informasjon om dette her. 

 

5. BIM-data (Psets og egendefinerte Properties etc.)

  • Gjennomfør noen stikkprøver på at avtalt informasjon er med på viktige elementer/objekter i prosjektet. I eksemplet er f.eks. Modell Modenhets Indeks (MMI) en egen fane som skal være med.

6. Plassering og koordinater

  • Bruk Markup verktøyet for å kontrollere at det avtale georefereringspunktet faktisk ligger i 0 (Z-verdien referer her til høyde 1. etasje). Kan også benyttes på akser eller bygningsdeler om et tydelig objekt for nullpunkt mangler. Les mer om IFC og koordinater/georeferering her

 

Er man i tvil om det man ser i f.eks. Solibri er korrekt, åpne IFC-filen i en annen Viewer for en ekstra kontroll. I eksemplet under benytter vi BIMvision

I BIMvison ser vi at samme heisobjekt vises på feil etasje. og at akser vises som de skal, rom er med og har med navn etc.

I BIM-programmet som skjermbildet over er hentet fra, er ikke alle rom og romnavn kommet inn ved importen/linkingen. Men da vi utførte en kontroll på dette i de forskjellige IFC-Viewere, var alle rommene der i IFC-filen. Den som opplever problemet i dette tilfellet, bør da ta kontakt med sin programvareleverandør for å få sjekket det ut.

 

Før du sender din sak videre til support/utviklerne av din programvare.

Det er et minimumskrav at man sjekker og utelukker evt. årsaker til mulige feil og mangler selv, før man sender store komplekse prosjekter og/eller IFC-filer for videre undersøkelse til sin support. Se også andre artikler du finner på dette ressurssenteret før du evt. sender oss en henvendelse. Artiklene omfatter ikke bare utfordringer med BIM og IFC i Archicad, men også typiske spørsmål og løsninger vi har funnet for Revit, Tekla, Solibri og andre som benytter IFC.

 

Er du bruker av Revit og opplever at det oppstår problemer rundt IFC?

Du kan lese om kjente problemer med Revit og IFC, samt selv sende inn spørsmål og filer direkte til de som står bak IFC-utviklingen hos Autodesk. Husk å benytte søkefunksjonen på denne siden, for å se allerede belyste problemer.

 

Du finner en fin oversikt over våre anbefalte gratis IFC-Viewere her.

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
4 av 4 syntes dette var nyttig

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.

Artikler i denne seksjonen

Se mer