Bruk av korrekt plassering i verdenskoordinater (EUREF) i BIM-prosjekter

Om noen i et prosjekt ønsker at det skal leveres BIM-modeller (IFC-filer) i sanne verdenskoordinater, er ikke dette noe vi kan anbefale. Forespørsler om dette kommer ofte av at man ikke har nok kunnskap om de konsekvensene det kan medføre, da det kan forekomme avvik og feil/mangler grunnet de store matematiske verdiene som oppstår i modellene. Dette er nok en kjent problemstilling for de fleste som har en dypere kunnskap om BIM, men også de som driver med 3D mot render/visualiseringsprogrammer og VR erfarer dette.  På grunn av disse utfordringen bør alle prosjekter georefereres uansett programvare involvert. Noen programmer har også begrensninger på hvor langt fra det interne nullpunktet (Origo) man kan prosjektere, før avvik oppstår slik som f.eks. i Revit  og i Archicad.

Avvikene kan være små feil i mål og vinkler på f.eks. akser og selve bygningselementene etc. Ofte er dette kun noen få millimeter, men kan også være mange centimeter. Slike feil kan være svært vanskelige å oppdage, før evt. bygget stikkes ut og avvik dukker opp på tomta/byggeplassen. De aller fleste programmer har innarbeidede metoder for å jobbe med koordinater eller lage referanser mot dette. Men husk at om man i sitt eget program får dette til (eller opplever at det fungerer fint) betyr ikke det at eksport til andre formater slik som DWG- og IFC-filer etc. er i orden. Problemene forsterkes  ytterligere om man har en litt rotete fil hvor det befinner seg elementer langt fra bygget. Det kan være veggbiter eller objekter som av en eller annen grunn havnet langt utenfor bygget eller Origo.

 

buildingSMART Norge sammen med blant annet Statsbygg, utarbeidet i 2010 en egen Information Delivery Manual (IDM) om georereferering i BIM-prosjekter (lastes ned her). Koordinatene som man oppgir i EUREF89 som referanse til BIM-modellens 0 (Origo) er i utgangspunktet nok for f.eks. en GIS-ingeniør til å flytte/referere modellen korrekt i sin egen programvare.  Sammenstilling i Solibri og mellom andre BIM-programmer skal være i det georefererte punktet (Origo). I IFC4 vil man også kunne benytte et eget Coordinate Reference System (CRS) som spesifiserer koordinatene. Per dato er det IFC 2x3 som er mest utbredt, grunnet blant annet at programvarene ennå ikke er sertifisert for import av IFC4.

mceclip3.png

 

Om man fra oppdragsgivers side allikevel ønsker IFC-filer levert i verdenskoordinater, er det viktig at den som lager IFC-filer av modellene fraskriver seg ansvar for evt. feil og mangler som kan oppstå.  Gjør dette skriftlig i forkant av overlevering av IFC-filer. Legg gjerne også ved en kopi av buildingSMARTs IDM, noe som vil øke kunnskapen og støtte under det du advarer mot.

 

Om man allikevel velger å gjøre dette, er en av metodene for å levere i sanne verdenskoordinater slik (gjelder for Archicad 24 eller eldre utgaver, i version 25 eller nyere se denne artikkelen).

Man kan benytte et objekt som heter "SurveyPoint" som du finner i biblioteket i Archicad 24 eller tidligere versjoner. Dette objektet sammen med en egen inst. i  iFC-oversetter, vil «tvinge» prosjektet til å ligge i andre koordinater enn 0. Objektet for SurveyPoint plasseres i kartets 0-punkt og settes ut i f.eks. 1. etasje eller hav-etasje. 

mceclip1.png

NB! om man har allerede IFC-filer fra andre fag i modellen sin, må disse fjernes før man setter ut sitt eget SurveyPoint. Dette er grunnet at det også følger med Survey Point fra andre fags filer og Archicad alltid tar utgangspunkt i det første som ble satt ut i filen.  IFC-filene Hotlinkes så inn på nytt etter dette er gjort, slik at rekkefølgen blir etter ditt eget.

 

Innstillinger i IFC-oversetter må endres for at Survey Point skal bli det som bestemmer koordinater i IFC-filen

Gå til File > Interoperability > IFC Translators > mceclip0.png

Velg "Geometry Conversion"

mceclip1.png

Bytt "Match IFC Site Location with" til "Archicad Survey Point position"

Trykk OK og pass på at det er dette Preset som er aktiv på oversetteren du bruker.

 

Alternativt, kan man "Hotlinke" bygget inn i en ny Archicad fil, og så flytte bygget i sanne verdenskoordinater før du eksporterer ut til IFC. 

 

Men som advart mot, begge metodene gir store muligheter for at det oppstår feil og mangler i filene!

 

Var denne artikkelen nyttig?
7 av 7 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer