Skjema - And og Or.

For mange som jobber i skjema er And og Or, noe man kjenner igjen. Men hvorfor har vi det og hva er nytte verdien deres. Det skal vi ta for oss i denne artikkelen. Når man står i et skjema er det nesten uendelig muligheter for både utseende og informasjon man kan hente ut.år man jobber med kriterier (Criteria) er det viktig å tenke på dette som en formel. For hva er det egentlig man spør om, for Archicad gir deg kun det du spør om. Til å starte med betyr and "og", mens or betyr "eller"på norsk.

 

I dette eksemplet vil jeg kun ha dører som hadde en Element ID som var YD-1... I første forsøket tok jeg ikke stilling til And eller Or. Siden Or er default er det alltid den som kommer om man ikke gjør noen endringer.

 

Jeg starter med å legge på en ny Criteria, Dette er da Element ID contains YD-1. Da ble formelen:

"Archicad classification v 2.0 is in branch of Door or Element ID contains YD-1".

"Archicad classification v 2.0 er en del Dører eller Element ID inneholder YD-1".

 

Da tok Archicad det som at hvis et objekt hadde denne benevnelsen så ble med i skjemaet, men også alle andre dører som var klassifisert som Archicad Classification v 2.0. Da brukte man Or. Archicad leser formelen og tar med alle dører som er klassifiserte også dører med ID YD-1.

 

Men det var ikke dette jeg ønsket. Jeg ønsket et skjema som kun tar for seg dører med en Element ID som inneholder YD-1. Da endrer jeg fra Or til And, og får formelen:

"Archicad classification v 2.0 is in branch of Door and Element ID contains YD-1"

"Archicad classification v 2.0 er en del Dører og Element ID inneholder YD-1".

 

Da leser Archicad dette som at det er kun fører som er klassifiserte med klassifisering v2.0 og har en ID som innholder YD-1.  

 

I korte trekk kan man si at and korter ned skjemaet mens or gjør skjemaet mer omfattende og lengre. Hadde det foreksempel vært noen stoler med Element ID på YD-1, kunne man med OR også fått disse inn i skjemaet. Dette er bra om an foreksemple har en fil som er av en eldre versjon av Archicad hvor skyvdører eller garasje porter ikke er ansett som en dør. 

 

 

I dette eksempelet kan man også endre på fanen som har benevnelsen contains og endre denne til foreksempel is eller starts with, for å kun få dører med ID YD-1.  Snag_c6d30c.png

Se gjerne også 

Skjema - Balkongskyvedører i skjema

Egendefinerte skjema og lister

Library Part Parameter i skjema eller lister

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer