Tilpasse skjema/liste på Layout - Dør-/Vindus skjema

Opplever du at du kommer inn i et skjema (Større ark) over lister for dører eller vinduer. Så ser skjemaet slik ut;

2022-03-24_08-53-33.png

Teksten er ikke lesbar, den stikker utenfor Layouten og det er egentlig bare rot. Dette er noe man ofte opplever med dører og vinduer, hvor det er mange elementer i samme skjema. 

Da er det to funksjoner som er viktig å huske på,  Restructure Table og Strech.

Disse funksjonene får man opp i flyttepaletten ved å trykke på en av de fire nodene i hjørnet på tegningen. Restructure Table, brukes for å begrense antall objekter på linjen og i dette eksempelet ønsker jeg kun å vise tre av dørene per ark, jeg bruker da Restrukture Table for å tilpasse arket. 

2022-03-24_09-04-12RE.png

Opplever du at Restrukture Table knappen er borte, høyreklikker du på tegningen og åpner settings. Inne på settings huker du på Fit frame to drawing.

Etter du har tilpasset arket med Restrukture Table vil arket se mindre leselig ut og for å gjøre det mer leselig bruker vi valget Strech for å strekke det ut. Bruk deretter drag for å tilpasse skjemaet til Layouten.

2022-03-24_09-06-33.png

Når du har gjort dette og opplever at skjemaet stikker utenfor layouten vist på bildet under, har du et valg hvor du kan legge dette på andre layouet bakenfor denne. 

Da kan du markere skjemaet og åpne settings ved å trykke Ctrl+T/Cmd+T. Går ned under Frame å huk på Split Drawing among Multiple Layouts, og trykker OK.

2022-03-24_09-10-25.png

Når du har gjort dette får du resultatet vist under. Nå kan du tilpasse, midstille, eller bruke Restructure Table og Strech på nytt for å tilpasse. Det er i tillegg kommet flere sider på Layouten, disse kan du gå gjennom for å kontrollere hvordan de resterende sidene blir fremstilt etter ønsket. 2022-03-24_09-14-41.png

 

Var denne artikkelen nyttig?
3 av 3 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer