Check Duplicates Tool

Denne funksjonen har vært benyttet i mange år, og vi har så langt aldri funnet at det slettes noe som ikke skal slettes. Check Duplicates Tool sletter kun det som er 100 % likt og ligger på eksakt samme sted. Det vil si at et vindu f.eks. må ha samme innstillinger på bredde (width), høyde (height), brystingshøyde (Sill Height), penner (pens), ramme (frame) osv. Ofte er de duplikater som man finner linjer etc. som kommer fra DW G-filer eller fra snitt/fasader som er gjort om til 2D tegninger.

Dette verktøyet reduserer nødvendigvis ikke filstørrelsen vesentlig, men gjør at det ikke finnes duplikater i filen. Bruk derfor dette verktøyet også før det tas ut lister (Schedules) slik at mengden av vinduer/dører og andre elementer blir riktig.

Check duplicates er en del av Goodies pakken som du finner her.

Husk å lukke Archicad før installering.

Etter installering vil Check Duplicate bli tilgjengelig fra Edit-menyen i Archicad.

Det er viktig at alle lag og aktuelle Renovation Filtre er synlige i filen, start derfor med å åpne Layer Settings (Ctrl+ L / Cmd+L) og sørg for at alle lag er synlige og låst opp.

Snag_14c0502.png

Pass på å ha Suspend Groups aktivt slik at man kan søke/slette også inne i grupper.

mceclip9.png

Sett Renovation Filter til "01 Nybygg"
Snag_14a4c94.png

Gå også på Edit > Locking > Unlock All.

Deretter kan man stille seg i plan og gå til Edit > Check Duplicates > Delete. Huk av for for "in Entire Project" så den søker gjennom hele prosjektet i en operasjon. Den vil oppgi antall duplikater den finner før man må velge Delete på ny for å godkjenne at disse slettes. Er man usikker på om man tør dette, eller vil se gjennom elementene før de slettes velger man Select. Dette er en mer tidkrevende metode da man manuelt må gå igjennom hvert enkelt element for hver enkelt etasje, snitt, fasade osv.

I dette eksempelet fantes det ingen Duplicates. 

 

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen