Sammenligne endringer mellom filer og Views med Model Compare

I Archicad 24 kom en ny metode for å sammenligne filer og views, men den kan også benyttes til å se hva andre i et Teamworkprosjekt har endret siden siste Send & Receive i Teamworkprosjekter. I videoen under vil du kunne se eksempler på bruken av "Model Compare"

 

Du finner mer informasjon om Model Compare her.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen