LCA-analyse i tidlig fase med BIM

I den norsk tilpassede utgaven av Archicad 27, finner man nå bygningsmaterialer med generiske GWP-verdier. Disse kan man enkelte benytte for å evaluere ulike materialvalgs påvirkning på prosjektets ytelse. Materialenes miljøegenskaper kobles sammen med DesignLCA, som er en en gratis Add-On. Analyse og rapporter skjer så direkte i BIM-programmet. 

 

 

Lastes ned fra www.designlca.com

Les også brukermanualen før du installer og tar det i bruk.

 

Graphisoft Center Danmark skriver om løsningen: 

I et samarbeid mellom våre danske kolleger ved Graphisoft Center og Lendager Group, har det blitt utviklet en gratis utvidelse for Archicad, kalt DesignLCA. 

Les mer på den danske siden og last ned tillegget for Archicad på den internasjonale siden 

 

Med ’Energy Evaluation’ beregner du CO2-aftrykket fra driften af bygningen ud fra 3D-modellen og de indbyggede driftsdata og får med ganske få klik en energirapport. Dette kombinerer du med det iboende CO2-aftryk fra bygningens materialer, og så kan du lave selv LCA-beregninger, der både måler på materialernes iboende klimaaftryk og CO2-påvikningen fra bygningsdriften.

Med DesignLCA kan du anvende LCA som et designredskab til at designe bæredygtige bygninger allerede i de tidlige faser.

DesignLCA er en BIM-baseret LCA-beregner, der beregner CO2-udledningen for bygningens brug, produktion og transport af bygningsmaterialer, inklusive bortskaffelse og affaldssortering samt selve byggeprocessen. DesignLCA er således det eneste BIM-baserede LCA-værktøj, der både beregner CO2-udledningen for bygningens materialer og energiforbruget til bygningens drift.

 

Hva er LCA (Life Cycle Assessment)?

LCA er en global standard (ISO) for beregning av klimapåvirkning. Ved å beregne LCA for AEC-industrien er påvirkningen spredt over ale faser fra produktstadiet på fabrikken, byggeprosessen på byggeplassen, bruken (driften) av bygningen (spesielt oppvarming, kjøling, ventilasjon og belysning), slutten der bygningen rives og deponeres og kanskje nytt liv til materialene ved "design for disembly".

 

Kan kombineres med energievaluering og optimalisering direkte  i Archicad

Var denne artikkelen nyttig?
3 av 3 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen