Dagslyssimulering med VELUX Daylight Visualizer

Dagslysberegninger, TEK17 sier at beregninger skal utføres med simuleringsverktøy validert etter CIE 171:2006 og forutsetninger gitt i NS-EN 12464-1:2011 kapittel 4.4.

BIM kan og bør utnyttes til å skape bedre bygg, dette gjelder også muligheten til å simulere de kvaliteter og energigevinster som dagslys gir. Dagslys er en vesentlig del av arkitektur- og designfaget, samtidig er dette en av de aller fremste faktorene i forhold til bygningers energiregnskap. Med Archicad som BIM-verktøy kan man enkelt studere sol- og skyggeforhold, optimalisere byggets design og plassering på tomten etc. Lagrer man 3D-modellen som en obj-fil (Wavefront), kan man også foreta videre dagslyssimulering i Velux sin gratis applikasjon "VELUX Daylight Visualizer" som er godkjent i henhold til  CIE 171:2006.  Filmen over er noen år og vi kommer nok til å lage ny om litt, men den vil allikevel gi et godt innblikk i hvordan dette virker.

Lastes ned for både Windows og Mac fra Velux sine sider.

 

NB! Vi yter ingen support for Velux sine applikasjoner, evt. problemer må i rettes direkte til Velux

  • Anbefaler å starte med VELUX Daylight Visualizer sin brukermanual som dere finner her
  • Fakta om VELUX Daylight Visualizer finner du her

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
3 av 4 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen