Energiberegning direkte i Archicad med EcoDesigner STAR

Fra Bygnings Informasjons Modell (BIM) til Bygnings Energi Modell (BEM)

Energiberegninger direkte I BIM-verktøyet Archicad.

Nå får våre kunder enda bedre muligheter til å teste og evaluere energieffektive tiltak i nye og eksisterende bygg. Med siste versjon av Archicad 26 (Update 2), er EcoDesigner STAR inkludert for alle kunder med serviceavtale (VIP-kunde). Dette utvider den allerede integrerte evaluerings-funksjonen til å også innbefatte muligheten til å beregne kuldebroer, ha flere klimasoner og systemer, samt teste ut fornybare energikilder slik som solceller etc.

mceclip0.png

Solskjermingstiltak

mceclip0.png

Kuldebroer

Rapporter

 

Les mer i den utfyllende forklaringen her på Graphisofts sider om temaet

Og i manualen for Archicad 

 

NB! Energiberegninger krever fagkunnskap og riktig inndata. Ecodesigner STAR og energi beregning er ikke noe som faller inn under vanlig support, så det er viktig at man setter seg godt inn i de manualer og tips som finnes. Se blant linker ovenfor etc.

 

Noe av den nødvendige inndataene finner du her hos Norsk Standard slik som f.eks. varmtvann, personer, og belysning etc.  for forskjellige bygningstyper.

 

Vi håper å komme med flere kurs innen BIM, miljø, energi og bærekraft fremover. Første kurs vi har er GreenBIM Sertificate og det vil også komme egne kurs i Anavitor LCA etc. når denne har blitt lansert i januar/februar 2024

Energievalueringen vil også kunne benyttes i kombinasjon med den helt nye gratis DesignLCA-løsningen for Archicad.

Var denne artikkelen nyttig?
4 av 4 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen