Hvordan få ulikt innhold i sonestempelene i forskjellige målestokk.

I Archicad 25 kom muligheter for å bruke Labels som sonestempler, og å skru av standard sonestempel. Dette gjør det mulig å ha sonestempel tilpasset hver tegningstype, fordi vi kan legge sonestempler på forskjellige lag.

Vi er vant til at sonestemplet plasseres automatisk når vi setter ut soner, og at de kan ha forskjellig innhold, avhengig av hvilken skala vi viser plantegningen i. Men av og til kan man ønske seg et anderledes sonestempel på en bestemt type tegning, i en skala som ville gitt et standard sonestempel

Eksempel på standard stempler:

mceclip0.png    mceclip1.png

Disse stemplene kan skrues av i Model View Options: 

mceclip3.png

Husk å lagre en egen Modelview option for den typen tegninger du ønsker.

Da kan man istedet bruke en "Label" som man setter på hver enkelt sone, med sine egne innstillinger, på et eget lag, i en egen lagkombinasjon for den typen tegninger. Denne metoden gir også bra kontroll på plasseringen til stemplene. Husk å sette på "Geometry setting: associative"  Eksempel:

mceclip4.png

Dette kan også brukes på soner i snitt, hvis det er ønskelig.

Husk at du kan sette stempel på alle sonene i en plan i en operasjon, ved å velge alle soner, og klikke på knappen "Label all selected elements" Alle sonene vil da få et sonestempel med de innstillingene som er  stillt inn i Label tool da.

mceclip5.png

 

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer