Lage nye snitt og legge disse inn i View map

Snitt- og fasadeoppriss legges ikke automatisk inn i View Map og må flyttes manuelt over fra Project Map.

Når du for eksempel har laget et nytt snitt i plan med Section tool under Document-fanen, navngitt, bearbeidet innstillingene etter ønske og trykket OK, vil det dukke opp i Project Map

Snag_241953e8.png

 

For å hente med seg opprisset fra Project Map kan man åpne Organizer, stå i Project Map på venstre siden og View Map på høyre (velges i toppen i Organizer), søke opp f.eks snittet og trekke dette med seg fra Project Map over i ønsket mappe under View Map.
Snag_64a5bf.png

 

Et tips hvis man ofte bruker flere snitt, er å lagre disse i kontormalen deres, slik som Snitt -A og -B er i Norsk prosjekteringsmal.

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer