Komplekse profiler for Archicad 19 eller eldre


Profile Manager er et verktøy i Archicad der man kan lage sine egne profiler på vegger, dekker og søyler. Man kan hente profiler fra eksisterende elementer ved å velge de man vil jobbe videre på eller man kan tegne elementer fra bunnen av. Man kan også hente informasjon fra detaljer eller snitt.
Profile Manager finnes under Design > Complex Profiles > Profile Manager.

mceclip0.png
Enkleste metoden for å lage sin egen profil, er å markere et element som f.eks. en vegg i plan og jobbe videre med denne. Bruk gjerne en sjiktinndelt vegg som utgangspunkt, dette letter arbeidet man må gjøre i Profile Manager.


1. Ved eksisterende element fra planen, marker elementet, høyreklikk og velg Capture Elements Profile. Det kommer da opp et nytt eget tegnevindu for profiler.

mceclip2.png
Man kan også gå direkte i Profil Manager og velge New Profile, da må man tegne en ny fra bunn av.

mceclip3.pngmceclip4.png
Finnes det en profil på listen som kan brukes videre kan man enten velge Duplicate for å beholde den originale i tillegg til det man skal lage, eller man kan trykke på Edit Profile for å redigere profilen uten å beholde originalen.

2. Tegn med skravurverktøyet det som man ønsker tilført, eller rediger på eksisterende skravur i tegningen. Det er kun det som er tegnet som skravur som vil bli synlig i modellen når profilen er i bruk. Vær OBS på hvilke building materialer som tilegnes de forskjellige skravurene da dette vil styre hvordan de sammenføyer seg med andre elementer i modellen i etterkant. Det samme gjelder for om skravuret er definert som Core, Finish eller Other som blir relevant dersom man bruker Partial Structure Display som f.eks. Core Only i noen views i modellen.

mceclip5.png
Man kan også her sette på Override Surfaces om man ønsker å ha en annen overflate på elementet enn det som følger building materiale som er definert.

 

3. Under Design Layers i Profile Manager finnes viktige innstillinger for egenskaper i profilen:

Construction er laget for det som skaper profilen (alt som tegnes med skravurverktøyet).

  • Drafting er et hjelpelag, her havner enkeltstreker, mål etc. som ikke vil vises når selve profilen brukes i modellen.
  • Horizontal Stretch styrer hvordan elementer senere kan strekkes i bredde/tykkelse (stipla linjer).
  • Vertical Stretch gir kontroll på hvordan høyden på et element forholder seg (stipla linjer).
  • Opening Reference styrer innsettingspunkt for vinduer, dører etc. (grønne linjer).Disse kan skrus av og på ved å lukke/åpne øyet eller deaktiveres ved å fjerne haken.

mceclip6.png
Dersom man for eksempel lager en profil av vegg som har en brystning på 50 mm ut som går opp til 900 mm og kun ønsker at vinduer som settes inn i veggen skal lage hull og listverk for tykkelsen på veggen over denne brystningen, så flytter man Opening Reference linjene til denne delen av veggen. På bildet ser vi forskjell på hvor Opening Reference er plassert i forhold til brystningen. Til venstre er den satt til veggens tykkelse over brystningen, til høyre er den satt til hele veggens tykkelse inkludert brystningen, vinduet ser derfor ut til å stikke ut av veggen. Vær OBS på at dette også vil påvirke hvordan dører plasseres i veggen.

mceclip7.png
4. Når man har justert form og materialer slik man vil så er det viktig at man definerer hvilket verktøy profilen skal være tilgjengelig for under Use with-innstillingen, alternativene er vegg-, søyle- og bjelkeverktøyet. Minst en må være definert. De vises som blått når de er aktive og som grå når profilen er deaktivert for verktøyet. I eksempelet under er profilen tilgjengelig for vegg og søyler, men ikke bjelkeverktøyet.
Når dette er gjort er det viktig at man trykker på Store Profile for å lagre endringene som er gjort.

mceclip8.pngmceclip9.png
Selv om profilene brukes med vegg-, søyle- og bjelkeverktøyene betyr ikke det at man kun kan bruke komplekse profiler til dette. Man kan for eksempel også bruke verktøyet til å lage profilerte rekkverk, resepsjonsdisker, sofaer og liknende.

mceclip10.pngmceclip11.png

mceclip12.pngmceclip13.png

Se også:

Komplekse profiler 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer