Design Options

Med Archicad 27 kommer nyheten design options. Dette er et et fleksibelt og brukervennlig verktøy som gir uendelige muligheter til å håndtere ulike alternativer i et prosjekt. Dette verktøyet er spesialutviklet for å takle den økende kompleksiteten i BIM-prosjekter, i alle faser og dokumentasjonstyper. Løsningen fungerer også med linkede filer (hotlink), skjema og mengder. 

Hvor finner du design options? Window > Palettes > Design Options

Verktøyboksen til design tool vil dukke opp, denne kan du for eksempel feste ved siden av verktøyspaletten for å unngå at den er i veien. 

Klikk deg inn på Open Design Option Manager

Her finner du Design Option Combinations og Design Option Sets.

1. Design Option Combinations er kombiansjonen du får etter å ha satt sammen alternativer fra ett eller flere sett. 

A. Store Custom Combination - her kan du lagre kombinasjon av sett (2) lik den er satt opp i design options sets, åpne/lukkede øyne forblir slik de er når du lagrer. 

B. Add Combination - lag en ny kombinasjon av sett

2. Design Options Sets er kolleksjoner eller grupper av relatert til design, lik property groups. Her kan du kun se en variant av gangen, slik at ingenting overlappes.

C. Add options - her kan du legge til en variant av ditt design. 

D. Add options set - her kan du legge til et sett. En variant innenfor et sett kan ikke vises samtidig, men en variant i et sett kan vises samtidig som en variant i et annet sett. 

Klikk OK og du vil ha muligheten til å veksle mellom de forskjellige alternativene (øye, lik layers), kun se hovedmodellen og om ønskelig fade alternativ og sett Velger du edit default only kan du ha ønskede sett synlige, men du har kun mulighet til å endre på hovedmodellen. 

Blyanten på siden av alternativet (Main Model) viser i hvilket alternativ du nå jobber i. Ønsker du å jobbe videre med et annet alternativ dobbeltklikker du på dette. 

Har du tegnet i feil variasjon eller startet tegneprosessen før du åpnet design tool kan du markere elementene du ønsker å legge inn i et alternativ og klikk på alternativet du ønsker å legge det inn i (markert blått) og klikk Relink. Her også kan du holde nede shift om du ønsker å velge flere elementer av gangen. 

Design Options er også lagt til i view setting - stå i ønsket view point, høyreklikk på etasjen i view map > view settings > velg ønsket design options kombinasjon i nedtrekksmenyen > OK

Når du har tegnet opp forskjellige alternativer, testet ut alle kombinasjoner du har også videre og har bestemt deg for endelig alternativ - kan du accept and merge. Da må du åpne Design Options Manager > velge det ønskede alternativ (markert blått) > klikk Accept and Merge. Da vil du få opp en boks som gir beskjed om at de andre variasjonene (i det settet) vil blir slettet. Har du flere sett, må du gjøre dette for hvert sett. Med andre ord så kan du velge ett alternativ i et sett, accept and merge, og så jobbe videre med et annet sett. 

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
3 av 5 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer