Building Materials

Building Materials er en oversikt over alle bygningsmaterialene som ligger inne i Archicad filen.                                      Typiske byggematerialer kan være betong, glass, stål, tre, isolasjon, innervegg, yttervegg osv.

Åpne Building materials ved å gå på: 

• Options > Element Attributes > Building Materials

• Nedre verktøylinje > Building Materials

Snag_a66cef4.png

 

Building Materials

På venstre side får du opp alle materialene som ligger inne. Disse er listet opp etter navn, ID og prioritet.

Snag_a5ec1bc.png

Når du velger en av disse får du opp egenskapene til dette materialet.

Under Structure and apperance får du opp fills, Fill orientation, surface, Intersection Priority (prioritering av materialet) og Classification and properties. 

- Fills Her kan du velge hvilken Cut fill som skal være på dette byggematerialet og du kan velge hvilken foreground og Background pen farge dette skal ha.  

- Fill orientation her velger du om fyll mønsteret skal styres etter prosjekt origo eller elementets retning.

- Surface her velger du hvilken overflate dette byggematerialet skal ha i 3D. 

 

Intersection Priority (prioritering av materialet)

Her kan du stille inn byggematerialenes prioritet i forhold til hverandre. Om du har et byggemateriale med høyere prioritet så vil det kutte annet som har lavere prioritet. Kryssningsprioriteten går fra 0 til sterk 999. 

OBS: Merk at alle justeringer du gjør her vil påvirke hele prosjektet. Ønsker du å justere prioriteten på ett bestemt element, kan du lage et duplikat av byggematerialet og endre prioritet på denne.

I eksempelet under har vi en betongvegg med høyere prioritet. For å få betongveggen bak ytterveggen, må intersection priority justeres ned.  Snag_fa6103f.png

 

Les mer om Building Material her: Building Materials

Intersection Priority (Building Material) Intersection Priority (Building Material)

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer