Store og tunge PDF-filer

Opplever du at PDF- filen blir veldig store eller trege? 

Det er ikke nødvendigvis kun en årsak alene til dette, men mer summen av mange valg man har gjort. En ting som ofte går igjen er antall komplekse Fills/skravurer man har brukt og/eller bilder/logoer etc. lmed for høy oppløsning. Under finner du en rekke råd som kan hjelpe deg å redusere både filstørrelsen og at de blir raskere åpne/navigere i.

 

1. Skala og detaljeringsgrad

Vi ser ofte at mange tar detaljerte tegninger i for eks. målestokk 1:50 og tvinger de til å bli 1.100 på Layoutene for å kunne benytte mindre aksstørrelser. I Archicad er objekter etc. styrt etter skala og Model View Options (MVO), noe som betyr at mange objekter og elementer vil ha større detaljeringsgrad i 1:50 enn det som vil være hensiktsmessig i for eks. 1:100. Dette skaper unødvendige mønster/skravur, samt svært mange ekstra linjer som ofte også ligger tett inntil hverandre etc. Dette vil påvirke både lesbarhet men også størrelsen på PDF-filene. 

I eksemplet over er en arbeidstegning i 1:50 lagt ut på A1-ark men fikk ikke plass, man har derfor valgt å overstyre målestokk og satt den til 1:00. Dette gjør at detaljeringsgraden på vegger, vinduer og dører etc. blir til et ekstremt tett antall linjer etc, og PDF. blir større og tregere. 

Det kan være ønskelig å ha en viss detaljeringsgrad og samtidig måtte skalere den ned. I eksemplet over har vi samme tegning, fremdeles i en skal på 1:50 som er endret til 1:100, men her har vi valgt å endre på "Model View" Innstillingene slik at vinduer og dør vises på en enklere måte, samt at vi også har laget en ny "Graphics Overrides", som fjerner f.eks. isolasjonsmønster etc. men beholder sjiktlinjene. På denne måten få man heller ikke problem med at tekststørrelser som er stilt inn for 1:50 visning etc. forandrer seg og blir uforholdsmessig store etc.

 

2. Ligger den i reelle koordinater i prosjektet?

Har dere noe langt unna modellen? Gjør en opprydding der du gjør alle lag synlig, samt låser de opp. Gå også til "Edit" menyen og "Locking" > "Unlock All" før du tar en "Fit to window" i hver etasje. Finner du noe langt utenfor, kontroller hva det er og ev.t slett eller flytt det ned til modellen. 

 

3. Fills/skravur

Har dere mange store fyll som er 20%, 50% eller 75% som benyttes for å få en dempet/dus effekt, kan disse med fordel erstattes med Forground/Backround (solid fills) da Archicad vil vektorisere (lage små linjer) for hver eneste prikk i fyllet (prikker er egentlig raster/bilder).

 

 

Det har blitt tatt noen grep i Norsk prosjekteringsmal for å unngå store filer. En av disse grepene som er gjort er at det er satt til default og benytte Isolasjon enkel for eksempel for å begrense antall streker og punkter i en tegning.

Under kan man se dette eksempelet, og hvordan når man ved å zome veldig langt inn kan man se forskjellen på enkel og detaljert. Her kan man se at i den detaljerte er det over 40 ulike streker som danner halvsirkelen mens i den enkle er det bare 4.

2021-10-04_13-21-24.jpg

2021-10-04_13-22-02.jpg

 

4. Linjetyper

Unngå linjetyper som egentlig består av mange linjer for å skape inntrykk av en tykkelse, sett heller en tykkelse ved hjelp av pennevalg og slå på "Show True Lineweight" for å se sann tykkelse i forhold til målestokk. Pass også på at man ikke har noen brukt penner som står med 0 i tykkelse.

 

5. Antall linjer

Pass også på at man ikke har veldig mange linjer, noe som ofte kommer fra linkede eller ekspoderte DWG-filer.

I eksemplet er det mer enn 13 000 polylinjer, noe som helt klart vil påvirke en eksport til PDF. Slett de som er unødvendige eller benytt "Unify" og/eller "Linework  Consolidation" NB! ved større mengder linjer, kan dette kreve mye av maskinkapasiteten din og låse programmet en liten periode.

 

6. Benytt PDF-driver som følger med Archicad

Benytt også kun den PDF-driver som er innebygget, der er det egne innstillinger for for eks. komprimere bilder etc. Denne er beregnet for tegninger og du finner den ved å velge "Save As" eller "Publisher" (NB! ikke Print). 

  1. Unngå å lagre til PDF/A archive, ved å benytte Fonter (skrifttyper) som andre også alltid har. Det gjelder for eksempel Arial, som regnes som standard i tegneverden. Arial fungerer ut av boksen mellom Mac og PC, samt også i DWG/AutoCAD. Om man har egne Fonter og må ha de med ved å lagre til PDF/A archive, vil det øke filstørrelsen betraktelig.
  2. Slå av "Export Layers to PDF", dette reduserer kompleksiteten i PDF-filen. De fleste mottakere har ikke bruk for dette, da tegningen er spesifikke til formålet slik som arbeidstegning, møbleringsplan og himlingsplaner etc.
  3. Sirkler og buers oppløsning er mer enn bra nok med 150 dpi.
  4. Begrens bilders oppløsning til 150 dpi, dette er godt nok til vanlig tegningsproduksjon.  Er det renderinger/presentasjoner kan man øke det til 300 dpi, avhengig av formålet og da kun for de Layouter det gjelder.
  5. Velg "Compress all images", dette gjør at alle bilder blir konvertert til JPG -format og dermed ca. 80% mindre i størrelse.

 

Det fins også noen artikler på nettet om dette, f.eks.: 

Var denne artikkelen nyttig?
17 av 19 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer