Endre detaljnivå på dører og vindu

Dette kommer av at detaljnivået i viewet er satt til å vise forenklet eller skjematisk visning. Dette kan endres ved å gå inn i Model View Options > detaljnivå for dører, vindu og overlyssymboler > 3D og snitt/oppriss> Velg full på dør og vindu. Da vil alle detaljene vises i 3d, snitt og fasade

2021-06-23_11-17-03.png    2021-06-23_11-18-18.png

Sjekk innstillingen for visning av dører i 3D og snitt, den bør stå på full for vise glass i dørbladet.

content.jpg

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 2 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer