Snitthøyde i plan

Arkitekter og ingeniører har forskjellig måte å se en plantegning på. Ingeniører og konstruktører ønsker f.eks. å se vegger i etasjen over. Det kan også være ønskelig å se dekker, tak og enkelte objekter i en annen etasje enn de er tegnet.

For å justere hvor snitthøyden i plan vises kan du gå til Document > Floor Plan Cut Plane.

Floor_Plan_Cut_Plane_1.png

Får å lagre endringene, høyreklikk på viewet (i Navigator) og trykk Redefine With Current Window Settings.

Man kan komme til samme dialogboks ved å gå til View Settings. Da vil også endringene lagres når man trykker OK.
Snag_159af6c.png

Innstillinger i settingsvinduet
"Cut Plane height to Current Story" er den generelle snitthøyden i plantegningen.
I Norsk prosjekteringsmal er denne satt til 1100 mm som standard. Denne kan justeres til den høyden som passer best for visningen av din modell. Husk at denne høyden er relativ til null i den etasjen du har aktiv. Du kan med andre ord ha forskjellige "Cut Plane heights" i forskjellige views.

Relative Flor Plan Range bestemmer hvor begrensningen er for elementer som skal vises eller ikke i planen. Kort fortalt hvor høyt og lavt man ser i tegningen (kan sammenlignes med dybden i et vertikalt snitt).

Absolute Display Limit gjelder kun for elementer som er innstilt på "To Absolute Display Limit", og bestemmer hvor dybden i plansnittet har sin absolutte grense.
Innstilinger gjort på denne måten er globale. Dette betyr at alle etasjer i prosjektet har samme snitthøydevisning. Ønsker man å spesifisere andre visninger for hver enkelt etasje, kan dette lagres sammen med et View i Navigator. For eksempel en dør i vegg over flere etasjer med vindu over. Vinduet over døren vises også i plan. Ønsker kun å vise det aktuelle vinduet i etasjen over og døren alene i plan.

Se også: Floor Plan Cut Plane (Graphisoft Help)

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer