ArchiTerra lengdeprofil på vei

Lengdeprofil vei.

Marker veiobjektet og velg verktøyet «Road Longitudinal Section» fra ArchiTerrapaletten.

 

Definer settings for lengdeprofilet.

 

Trykker man OK vil lengdeprofilet henge på kursor. Plasser på ønsket sted.

blobid1.png

Markerer man lengdeprofilet kan man endre høyde i hvert veipunkt.
Antall veipunkt avhenger av hvor mange punkt polylinjen til veien har.

blobid0.png

Trykk på ønsket veipunkt, velg «move node» fra flytepalletten og plasser til ønsket høyde. Etter editering vil et fareskilt dukke opp på lengdeprofilet. Får å få endringene overført til modell trykker man på «Data update»i ArchiTerra paletten. 

Snag_2d315d04.png

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen