Filterdistanser i ArchiTerra

Terreng generert fra Sosi-filer med ArchiTerra kan bli veldig komplekse og tunge, hvis man ikke tar forhåndsregler mot det. Grunnen er som oftest at høydekurvene har mange punkter, som igjen fører til et terreng med svært mange polygoner.

Vi minner også om at vi har et eget temakurs (3.5 timer) om smarte måter å jobbe på i ArchiTerra , se mer info her.

mceclip0.png

Dette kan vi redusere ved å bruke filterinnstillingene i Step 2 i importen.

mceclip1.png

Hva man setter som minsteavstand er en erfaringssak, men 1 meter pleier å være greit på en eneboligtomt. Et område som det som er vist over kan det passe med 3 meter, og på svært store områder, kanskje 20-30 meter. Det området som er vist over gir 3750 polygoner og 2428 punkter.

Setter vi filteravstand 1 meter gir det 3373 polygoner og 2122 punkter

mceclip2.pngMed filterdistanse 4 meter får vi 1683 polygoner og 1017 punkter. Dette gjør terrenget vesentlig "lettere", spesielt hvis vi skal bruke mye solid elements operations på terrenget, lage veier og platåer osv.

Man kan også bruke andre teknikker for å minske antall polygoner, for eksempel kan man kjøre samme importen 2 ganger, med forskjellig filter distanse, og forskjellig penn. Så bruker man Marque og Find&Select for å fjerne de punktene vi ikke vil ha:

mceclip3.png

mceclip4.png

En annen måte å redusere antall punkter og polygoner er å ikke bruke alle høydekurvene i et høydeområde. Man kan f.eks ta inn alle kurver fra 1 -10 meter med ekvidistanse 2 meter, og så allt fra 11 og opp med alle kurver:

mceclip5.png

Veikanter, terrenglinjer osv. pleier jeg alltid å bruke filterdistanse 1 meter.

I dette eksemplet har jeg brukt alle teknikkene, og på selve tomten har jeg filterdistanse 1 meter, på området som ligger under 10 meter er filterdistansen 8 meter og kun annenhver høydekurve er brukt. Ellers er det brukt 4 meter som filterdistanse på høydekurver.

mceclip6.png

Da har vi fått et terreng som er veldig detaljert på aktuell tomt, mens omgivelsene er litt grovere, og terrenget har bare 1862 polygoner og 1159 punkter.

Antall polygoner og punkter bør være under 5000 ideelt.

Hotspot'ene kan slettes når terrenget er generert.

 

OnDemand-kurs i nye ArchiTerra m/SOSI-import

ArchiTerra har kommet i ny versjon (4), med en rekke nyheter og forbedringer som vil kunne effektivere hverdagen betraktelig for de som har behov for å redigere/bearbeide terreng.

Kurset er på tre timer og er uavhengig av tid og sted, du kan derfor ta det når det passer deg selv best. Les mer og evt. meld deg på.

Var denne artikkelen nyttig?
2 av 2 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen