Migreringsbiblioteker for eldre versjoner

Opplever du en hel del svarte prikker der du tidligere hadde elementer i din Archicad-fil? Jobber du med et prosjekt som startet i en eldre versjon av Archicad, kanskje den til og med har vært igjennom flere versjoner før du nå sitter i den siste versjonen av Archicad - da trenger du Archicads migreringsbibliotek. Gjør du slik som vi viser til i artikkelen her, så skal disse bibliotekene legges med automatisk, men om det ikke skulle være tilfellet så kan du gjøre som vi viser under. 

Når du migrerer eldre prosjekter til nyere versjoner av Archicad vil du få et spørsmål om å migrere  bibliotek - dette ønsker du altså å gjøre, men skulle du være uheldig å trykke skip må du legge det inn manuelt.

Soloprosjekt

1. Gå til library manager i versjonen du skal jobbe i (siste versjon av Archicad). Klikk på ikonet i øvre verktøylinje eller gå via File > Libraries and Objects > Library Manager

2. Klikk Add... og gå til Archicads versjonen du nå sitter i sin mappe, i dette eksempelet v27. Marker mappen du ønsker (ikke gå inn i mappen) og klikk åpne. 

Archicad migreringsbiblioteker - fra versjon 17 til versjon 26

Eldre Archicad migreringsbiblioteker - fra versjon 10 til versjon 16

3. Klikk Reload & Apply for å oppdatere og OK

BIMcloud/Teamwork

1. Gå til Manage BIMcloud Library via File > Libraries and Objects > Manage BIMcloud Libraries...

2. Klikk på Upload a loacl library to the BIMcloud og finn fram til biblioteksmappene som beskrevet i skjermbildet i steg 2 under Soloprosjekt og trykk close

NB! Disse mappene burde nummereres i BIMcloud, da du kan få feilmedlinger som missing eller duplikat. Legg til versjonen de er hentet fra bak for eksempel; Archicad migreringsbiblioteketer 27Dette gjør du i BIMcloud manager > projects > Libraries

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 1 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer