Norkart - Tomme bokser i Importert kart

 

Tomme bokser i Norkart Add-on Import

Importerer du et kart i Norkart Add-on til Archicad, og får opp boksene som vist under, kan dette skyldes at det er feil kartunderlag du har benyttet. I eksempelet under ser man at det er blitt gjort et forsøk på å implementere Basiskartet som man får tilsendt som en del av forsendelsen fra Norkart. Da vil den ikke legge seg inn, fordi den ikke finner modellen. Fordi modellen ligger i den andre zip.filen som heter "Archicad_3D-modell.zip" i dette eksempelet.

 

2022-02-15_12-54-17.png

 

 

Her kan man se hvordan dette blir mottatt etter bestillingen. 

Kort fortalt får du både en modell fil, og en basiskart-fil som inneholde flere ulike formater, som man kan benytte som grunnlag. Dette er ikke Archicad modeller, så vil ikke funke i Norkart Add-on. 

 

2022-02-15_11-46-07.png

Du finner leveransebeskrivelsen og mer informasjon her.

 

Funker det fortsatt ikke?

Hvis man åpner Norkart Add-On og velger import, kan man se at det allerede ligger noen i "Import" -vinduet som har tomme stiplede bokser som vist over. Hvis man da huker av for "ta vekk" og "sletter", deretter prøver å legge inn kartet på nytt. Vil ikke NorKart huske det den har gjort tidligere og da vil filen bli lagt til. 


Hvis dette funker, kan det være at du ikke har siste utgave av Norkart Add-On og da vil jeg anbefale å avinstallere denne og installere denne på nytt, for å få den nyeste. Så kan dette bli enklere til neste gang.

 

Var denne artikkelen nyttig?
2 av 5 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer