Docking av ArchiTerra paletten

I versjon 4.0 av ArchiTerra, er det nødvendig å Docke paletten for at SOSI-import på Worksheet skal fungere. 

Man drar flyte paletten til den siden man ønsker og så når den "klistrer" seg fast er den Docket.

Var denne artikkelen nyttig?
2 av 3 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer