Får du feilmeldingen "Cannot read plan file"?

Om man forsøker å åpne et Archicad prosjekt, opplever at filen ikke åpner seg riktig og at du får feilmeldingen "Cannot read plan file" kan dette bety at filen har blitt ødelagt eller korrupt.

Snag_23034b07.png

 

Det kan være mange årsaker til at en fil blir korrupt eller ødelagt, en av disse kan være at man bruker Dropbox, Google Drive og OneDrive etc., eller at man forsøker å åpne en eldre fil i en nyere versjon av Archicad.

Dette er bare noen av mange årsaker. Du kan lese mer om kjente årsaker her: File Damage or Corruption Troubleshooting Guide.

Løsningen kan være å reparere filen med Open and repair.

Jobber dere i en Teamwork fil, så lagre den ned lokalt på maskinen og åpne den med Open and Repair.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 2 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer