Oppdatering av Norsk prosjekteringsmal

 

Dette er endringene som er gjort i versjon 2 av den norske prosjekteringsmalen itl Archicad 27

 • Under Property Manager manglet NS 3457-8 Klassifikasjon av byggverk og dermed virket ikke utfyllingen NS 8360-2 (TFM ) som det skulle.

 

 • IFC-oversettere er oppdatert for at dette også skal kunne eksporteres til IFC (gjelder IFC4 Reference View-based Export)

 

 • Under Graphics Override manglet det visning av farger på rom under 01 Skisse/forprosjekt

 

 • I Favorites, var det en skrivefeil for «Koordinatobjekt kart på Worksheets»

 

 • I Zone Categories manglet følgende romfunkjsoner som er en del av  NS 3457-4:
  • Teknisk føringsrom
  • 421 Servicegang
  • 422 Kanal
  • 423 Sjakt

 
Den nye norske malen finner du når du åpner archicad velger tamplate > og der skal du ha mulighet til å velge norsk prosjekteringsmal > se etter den med en globus på seg.

Var denne artikkelen nyttig?
2 av 2 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer