Layer settings i Archicad - Bruk Layers til å sammenføye eller ikke sammenføye objekter.

Begrepet Lag (Layers) er viktig å forstå, og bruke riktig, for å jobbe effektivt i Archicad. Lagkombinasjon er en innstilling i hvert view, og bør settes og kontrolleres for at tegningsproduksjonen skal være mest mulig effektiv. Hvis det står "Custom" i viewsettingen betyr det at vi egentlig ikke har kontroll på status for hvert lag, og vi kan få uventede resultater, både med tanke på synlighet, låsing og sammenføyninger.

På den tynne linjen under arbeidsflaten kan vi til enhver se hvilken lagkombinasjon som er på. Foran navnet er det lite ikon som som kan trykkes på (eller trykk Ctrl+L), da får vi opp dialogboksen for lag-settinger:  

mceclip0.png

Denne dialogboksen er delt i 2, på venstre siden har vi lag-kombinasjonene, og på høyre siden de enkelte lag. Visningen av valgt lagkombinasjon og enkeltlag henger sammen. Slik at hvis vi på venstre side har valgt en lagkombinasjon, vil vi på høyre side se status (låsing, synlighet, visning som solid eller trådmodell i 3D og sammenføyningsprioritet) på hvert enkelt lag i den lagkombinasjonen. Tilsvarende, hvis man velger ett lag på høyre siden, vil man se status på det laget i de forskjellige lagkombinasjonene og man kan endre de for de enkelt lagkombinasjonene ved å trykke på de små ikonene. Fra Archicad 25 har vi også fått muligheten til å velge flere lag og lagkombinasjoner på en gang, noe som gjør oppdatering av lag/lagkombinasjoner raskt og enkelt.

Sammenføy eller ikke - basert på sammenføynings gruppe.

Av og til vil vi ikke at noen vegger skal sammenføyes med andre vegger. For å få til dette kan vi benytte oss av sammenføynings grupper. Det er noen enkle regler: Det er ikke snakk om prioritet, bare at lag i forskjellige grupper vil ikke sammenføyes med noe som er i en annen gruppe. Gruppe 0 er spesiell, elementer på lag i denne gruppen sammenføyes ikke med noe, heller ikke på samme lag.  

mceclip0.png

Noen eksempler:

mceclip1.png

Her er alle lagene i gruppe 1, og allt sammenføyes basert på bygningsmaterialenes prioritet.

 

mceclip2.png

Her er 2411- Bærende innervegger betong satt i en egen gruppe, og sammenføyes dermed ikke med noe annet. Der hvor veggen på laget 242- Ikke-bærende innervegger krysser betongveggen, avgjøres visningen av display rekkefølgen, altså hvem som vises øverst.

 

mceclip3.png

Her er et lag innenfor samme sammenføyingsgruppe skrudd av, og veggen synes ikke, men man ser påvirkningen på de veggene som er på lag som er på.

 

mceclip4.png

Her er alle lag satt til sammenføyningsgruppe 0, og ingenting sammenføyes.

 

Alle lag fra hotlinkede IFC filer skal på egen sammenføyningsgruppe (vanligvis 10000) for å unngå at de har utilsiktede påvirkninger på det du har tegnet selv. 

Husk  at i disse eksemplene er vegger brukt som eksempel, men det gjelder andre elementer også. Setter du en søyle inn i en vegg, og materialprioriteten til denne søylen er lavere enn materialene i den veggen, så vil ikke søylen synes, hvis den er på samme sammenføyingsgruppe som veggen. Det kan derfor være hensiktsmessig å ha søylelaget i en annen sammenføyingsgruppe.

Les mere her, på Engelsk: Use Layers to Prevent Intersections 

 

Bruk lagkombinasjoner, og oppdater de du bruker, så får du bedre kontroll på visningene, og kan automatisere tegningsproduksjonen bedre. 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
2 av 5 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen