Hotlinking, kompositter, og andre attributter

De fleste Archicad-brukere er kjent med Hotlinking av forskjellige filtyper, og hvor effektivt dette kan brukes. Når det er flere bygg eller moduler som skal linkes sammen i f.eks. en samlefil, er det viktig å være oppmerksom på hvordan man bør håndtere attributter, slik som Composites, Fills, linetypes og Building Materials etc.

 

I artikkelen under er det noen gode tips, man kan følge. 

 

Her er to filer  A og B, med noen vegger, tegnet med samme kompositt:

mceclip0.png

Når vi hotlinker disse filene inn i en annen, kan det bli slik:

mceclip1.png

Dette går fint fordi alle veggene er laget med samme kompositt, med samme Indeksnummer (mer om det senere). Når vi hotlinker inn en fil sjekkes det om det finnes et attributt med samme indeksnummer og navn, finnes ikke det, blir attributtet opprettet (I dette tilfelle kunne det vært kompositten). Hvis vi i fil A.pln finner ut at vi skal endre kompositten, f.eks. slik:

mceclip2.png

oppdateres ikke dette i den filen hvor hotlinken er! Det er fordi at hvis en kompositt allerede eksisterer i hovedfilen, så oppfattes det ikke som en endring. Dette er  med hensikt, for å hindre at man får uønskede endringer i andre filer og elemneter som også benytter samme Composite.

For å styre og oppdatere dette med attributter i slike prosjekter benytter vi  Attribute manager.

 

Snag_244ae200.png

Legg merke til Indexnummeret (#)

Når vi har oppdatert denne vil det se slik ut:

mceclip4.png

Legg merke til at hotlink filen B. fremdeles har den gamle kompositten. Vil vi at den skal også oppdateres , må vi endre navnet på kompositten, den vil da bli importert til Hovedfilen A+B neste gang den synkroniseres. Vil vi derimot ha samme kompositt over alt, må vi oppdatere den i B filen også.

mceclip5.png

Av dette ser vi at det er veldig viktig å ha kontroll på attributtene i prosjekter hvor det brukes hotlinking. Og det gjelder ikke bare kompositter, men alle andre typer attributter også. Når det gjelder overflater, er det også viktig at har et disse i et felles bibliotek for prosjektet som linkes inn i alle involverte filer ( ved hjelp av Library Manager).

 

Et tips man også kan følge, er at man har en "Master-fil" hvor alle attributter endres og man lager også nye i, disse spres så til de andre involverte filene ved hjelp av "Atributt Manger" som forklart tidligere.

Denne "Master-filen" kan være en av Hotlinkene slik som f.eks. Bygg A, eller hovedfilen hvor alle involverte er linket inn i. Man kan også benytte en tom malfil hvor det ikke er tegnet noe i, men kun brukes til å håndtere attributter.

 

Les også mer om dette teamet her på Graphisoft sine sider

 

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
2 av 2 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen