Print vs Save As

Benytter man Save As eller Print vil dette gi to ulike resultater på den grafiske fremvisningen. Dette kan ses på for eksempel skygger i PDF.

Ved bruk av Print - i dette eksemplet Microsoft Print to PDF vil dette gi et resultat hvor de grafiske innstillingene vil styres av hvilken oversetter man benytter. Ved bruk av denne metoden vil oversetteren ikke ta stilling til innstillinger fra Archicad. 

2021-09-24_15-50-09.jpg

Archicad anbefaler alltid å benytte Save as... Da er det Archicad som setter krav til geometrien, ikke PDF oversetteren. Nedenfor kan du se hvordan dette enkles gjøres. Man kan også se mer informasjon om akkurat dette

2021-09-27_09-36-05.jpg2021-09-27_09-35-49.jpg

 

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
3 av 3 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer