Import av punktskyer i Archicad.

Skanning av bygg og bruk av punktskyer blir stadig mer brukt i både eksisterende-, nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Punktskyer kan legges direkte inn i Archicad ved å benytte point cloud formater. Andre formater, som for eksempel .las, kan igjen konverteres over i et format som kan leses av Archicad. 

Graphisoft har to online-kurs som gir deg en god innføring av Punktsky, så om man er ukjent med denne arbeidsprosessen, kan disse være fornuftig å gjennomføre før man begynner (kursene er på engelsk). 

 

Ved import og oppsett av punktsky kan du følge disse stegene

NB! Det er en begrensning på 4GB per importerte fil. Er f.eks punktskyen større en dette må den splittes opp og importers som flere deler/filer. Dette gjøres i en egen programvare, som f.eks. den som utførte skanningen har. 

 

1. Rotasjon (orientation) må være ⁰0,000
2021-08-16_11-11-42.jpg

 

2. Object Default Settings - sjekk at denne også er stilt inn på ⁰0,000

Snag_bc23046.png

 

3. Punktsky legges alltid på Havplan med Elevetion =0 (unntaket er om skanningen er av en bestemt etasje)

4. Benytt alltid Create and Place, ikke Create.

mceclip1.png

 

5. Object selection settings > Snitt > Show on all story

6. Marker alt og flytt til DWG/PDF - Import (Selection tool > Over)

7. Design > Edit story level > Snap til gulv (plasser etasjer i henhold til gulv)

8. Lock Layer. Da vil man ikke risikere å flytte på punktskyen mens man jobber med den. 

 

Disse punktene anbefales å utføre FØR man begynner å tegne. 

 

En viktig ting å tenkte på når man jobber med punktskyer er at det oppdrettes en mappe (GRAPHISOFT) under dokumenter på din maskin ved import av punktsky, og en ny fil oppdrettes for hver gang du legger inn en ny punktsky i din Archicad. Denne slettes ikke selv om du sletter punktskyen fra prosjektet ditt. Denne mappen kan derfor bli veldig stor og tung, og i verste fall krasje maskinen din.

For å unngå dette anbefales det ved jevne mellomrom å slette punktskyene som ikke lenger er i bruk i mappen, eventuelt å flytte innholdet til en server. Husk å endre stien i "Library Manager" hvis du flytter mappen.

 

Se også nyttig informasjon her:

NB! Punktskyer er ikke noe som faller inn under vanlig support, så vi anbefaler at man setter seg godt inn i manualene, og/eller tar de kursene som vi anbefaler i starten av denne artikkelen.

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer