Elementer plassert langt fra Origo - Far From Origin problem (FFO)

Opplever du problemer med rare teksturer og konturer?

Dette skyldes som regel noe som ligger langt fra Origo (Far From Origin). Typiske problemer som kan oppstå er at linjer på vegger og andre objekter havner utenfor, slik vist på bildet under. 

Snag_9331fdd.png

For å finne frem til problematiske elementer som kan forårsake dette, kan du gå frem slik:                                       

1. Åpne Library Manager og fjern ASU_Library dersom dette blir brukt

2. Gå til nederste etasje i Project Map. Ofte er dette Hav.

3. Åpne Renovation filter Options (under Document > Renevation), og sørg for at filter settings står på Show

4. Åpne Layers. Lås opp alle lag å gjør de synlige

5. Lås opp låste elementer via Edit > Locking > Unlock All

6. Gå deretter igjennom alle etasjene du har i prosjektet og trykk på Fit in Window på hver av de for å se  om det ligger noe langt unna. Gå også gjennom alle snitt/fasader og design options (gjelder v.27)

Finner du noen elementer som ligger langt unna, må disse flyttes nærmere origo eller slettes

7. Når dette er gjort og du fremdeles har problemer. Anbefaler vi å ta en open and repair av filen.                              Det kan du lese mer om her: Open and repair

 

Her har du en video som beskriver fremgangsmåten:

I enkelte tilfeller kan det være vanskelig å få tak i objekter som ligger FFO.

I videoen under kan du se hvordan man kan få markert og slettet slike objekter.

For mer informasjon, se vedlagt lenke - Far From Origo

Og for litt mer dybdeinformasjon: Wikipedia 2,147,483,647

 

Var denne artikkelen nyttig?
2 av 3 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer