Norkart for Archicad, versjon 2.0

Vi har lansert versjon 2.0 for koblingen mellom Archicad og Norkart

Løsningen inneholder en rekke små og store nyheter som vil gjøre deg mer effektiv og åpne nye muligheter.

 

Man får nå automatisk med ortofoto på terrenget

 

Forbedret brukergrensesnitt

1. Man får nå opp hjelpetekst som forteller hva det er, når man peker på et symbol.

 

2. Man får nå ikke til å trykke "Slett" eller "OK" før man har valgt ett terreng i listen.

 

Kartdata som følger med om plassering, fylles nå ut automatisk under "Location Settings"

Etter man trykker "OK" får man spørsmål om man ønsker å overskrive allerede eksisterende data om prosjektets plassering under "Location Settings". Om man ikke har tidligere fylt ut dette, eller ikke er sikker på om man har riktig data her,  bør man klikke på "Ja"

 

"Location Settings" inneholder nå tre datafelt om plassering

1. PROJECT LOCATION

Lengde og breddegrad som kommer inn her benyttes blant annet til Archicads sol og skyggeanalyse. NB! høyden over hav settes i "Story Settings" og følger ikke med fra kartet. Eksporterer man modeller til IFC, vil man også kunne benytte denne dataen til NORKARTS løsning for Sol og skygge

 

2. SURVEY POINT

POSITION med Easting og Northing benyttes til å eksportere IFC og DWG-filer med korrekte verdenskoordinater (om dette er valgt i oversetterne som benyttes). NB! Verdiene her må/skal ha «-» tegn foran seg.

 

3. GEOREFERENCING PARAMETERS IN IFC

Dette er data som er nødvendig for å blant annet tilfredsstille de krav som settes for georeferering av BIM-prosjekter slik som i Statsbyggs SIMBA og til eByggesak etc. Koordinatene blir eksportert i henhold til IFC-standarden for Coordinate Reference System (CRS) (IFC4 eller nyere).

 

Forbedret koordinatobjekt, som nå viser kartets høydesystem og kartprojeksjon inkl. soneangivelse

 

Se også:

Mac - Kan ikke åpne "...." Fordi Apple ikke kan sjekke innholdet for ondsinnet programvare.

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
4 av 5 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen

Se mer