Archicad, norsktilpasset BIM-verktøy

Med markedets mest innovative og fremtidsrettede teknologi som utgangspunkt, er Archicad et intuitivt og brukervennlig BIM-verktøy for arkitekter, interiørarkitekter, ingeniører, konstruktører, entreprenører og eiendomsforvaltere/driftere etc. Programmet dekker behov fra konsept-/skissestadiet til detaljprosjektering og AsBuilt samt videre inn i drift (FDV). Archicad er ledende i verden på openBIM og utvekslingsformatet IFC, programmet er derfor også ekstra populært hos de som har behov for å samle eller utnytte BIM-dataene videre. Typisk kan dette f.eks. være en byggherre som ønsker å benytte BIM-modellene til FDV-formål, eller en entreprenører som har behov for å hente ut korrekte mengder for å regne riktig pris i et anbud. I tillegg til IFC-formatet, håndterer programmet også mer enn 45 andre filtyper og funger likt på både Mac og Windows.