Kartprojeksjon i EUREF89 UTM eller NTM

 

Det er ofte litt forvirring rundt kartprojeksjoner og hvilken man skal benytte i BIM-prosjekter.

Det som er helt avgjørende er at alle de prosjekterende benytter samme, men i byggesaker skal det i utgangspunktet benytte EUREF89 NTM.  Les også artikkelen vår om utfordringer med bruk av reelle verdenskoordinater her.

 

Statens kartverk skriver følgende på sine hjemmesider: Som offisiell kartprojeksjon i EUREF89 bruker vi UTM, Universal transverse mercator. For bruk i bygg- og anleggsbransjen er det innført ein sekundær offisiell projeksjon, EUREF89 NTM.

 

UTM - Universal transverse mercator

UTM er ein Gauss-Krüger-projeksjon med 6° sonebreidde. Berøringsmeridianane er 3°, 9°, 15° osv. aust for Greenwich. På grunn av den store sonebreidda er det lagt på ein målestokkfaktor på 0.9996 langs berøringsmeridianen. Dette inneber at ein avstand målt i terrenget, må korrigerast med inntil 400 ppm (parts per million) eller 4 cm/100 meter, avhengig av avstand frå sentralmeridianen, for å kunne reknast om til ein avstand i kartplanet. Det er avgjort at sonene 32, 33 og 35 skal brukast til kartlegging i Noreg.

 

NTM – kartprojeksjon for bygg- og anleggsføremål

For bruk i bygg- og anleggsbransjen er det innført ein sekundær offisiell projeksjon

EUREF89 NTM - Norsk Transversal Mercator (pdf) med sonene 5–30.

 

Projeksjonen har desse eigenskapane:

 • 1 grads sonebreidde
 • Sentralmeridian kvar halve grad, 5º30’, 6º30’, osv.
 • Målestokk 1.0000 i sentralmeridianen (tangering)
 • 1 000 000 (1 million) i falsk offset nord (N=1 000 000 ved B=58º Nord) og 100 000 (hundre tusen) i falsk offset aust
 • Same geoide- og ellipsoide-modell som EUREF89 UTM
 • Maksimal målestokkskorreksjon 11 ppm innanfor naturleg sone

Kilde: https://www.kartverket.no/til-lands/posisjon/kartprojeksjonar

 

NB! Tjenester slik som Norkart sitt e-torg, vil kunne automatisk gi deg riktig sone ut fra adressen til eiendom du bestiller kart for.

Var denne artikkelen nyttig?
4 av 6 syntes dette var nyttig

Kommentarer

1 kommentar
Dato Stemmer
 • Savner en setning om at ikke alle i byggebransjen er klar for bruk av NTM: en som skulle stikke ut koordinater meldte tilbake til oss at han trengte UTM-koordinater. Dette medførte at vi måtte ta en runde til med bestilling av UTM-kartunderlag + levere prosjektunderlag på nytt.

  Savner i tilegg en setning om at UTM er åpenbart standard i reguleringssaker – i motsetning til byggesaker hvor dere og Kartverket anbefaler NTM pga. høyere presisjon.

  0

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.

Artikler i denne seksjonen