Migrering mellom versjoner, Work Environment og maloppsett (templates)