Konsulenttjenester

Det er ute hos våre kunder og i prosjektene dere jobber med, virkeligheten finnes og utfordringene oppstår. Ofte løper det mange timer i en hektisk hverdag til å løse problemer man ikke finner enkelt ut av selv, det å da få hjelp av en erfaren konsulent kan ofte være både kvalitet sikrende for prosjektene og gi store økonomiske besparelser.

Vi i Nordic BIM Group har vært pioneer innen BIM og IFC i Norge og har hjulpet med å digitalisere bygge og eiendomsbransjen i mer enn 30 år. Våre konsulenter kan bidra til å løse små og store problemstillinger, hjelpe med å organiser og strukturere prosjekter ved oppstart, eller utrede behov for kompetansehevning, rutiner, eller tilby "krisehjelp" når ting stopper opp av forskjellige årsaker etc.

 

Eksempler på tjenester vi kan tilby

 • Kontormal: Oppstartshjelp og rådgivning til kontor/bedriftstilpasset prosjekteringsmal/template
 • Prosjektstart: Hjelp til å planlegge, strukturere og starte prosjekter på en god måte
 • Project Audit: Gjennomgang og kvalitetssjekk av modell og prosjektfiler med råd om tiltak/prosedyrer for å unngå fremtidige flaskehalser (les mer om Project Audit)
 • BIMkrav: Rådgivning for de som skal i gang med BIM-prosjekter, til å forstå eller sette krav til BIM leveranser (BIM-gjennomføringsplaner)
 • Egenkontroll: Oppsett, bruk og kontroll av BIM-leveranser i tverrfaglige prosjekter (IFC-filer, BIMx for digital byggeplass etc.)
 • BIM implementering: Oppsett og strategi rundt prosess/implementering av BIM og/eller kobling mot bedriftens andre/nye systemer
 • Kompetanseanalyse: Kunnskapstest med en-til-en gjennomgang, for finne områder hvor man kan utnytte BIM-verktøyet mer effektivt. (les mer)
 • Problemløsning: Hjelp en-til-en til å utføre en kokret oppgave direkte i et prosjekt, slik som f.eks. lage en trapp, bearbeide ett terreng eller andre ting innenfor det som er mulig i standard-verktøyene.
 • Floorwalking: Hvor våre superbrukere bistår med å gå rundt blant de ansatte for å svare på eller hjelpe med konkrete problemstillinger og spørsmål i BIM-verktøyet.
 • Streamwalking: hvor en av våre superbrukere på ukentlig, månedlig eller andre intervaller følger opp en prosjekteringsgruppe eller team/enkeltpersoner for avdekke problemstillinger og forbedringsområder over f.eks. Teams.
 • Enkel BIM: Hjelp til å komme i gang med BIM ut fra f.eks. PDF eller DWG underlag. Typisk eiendoms forvaltere og andre som vil i gang med å høste de lavt hengene frukter slik som f.eks. riktige utleie arealer eller lovpålagte tegninger for brann etc. i et bygg
 • En-til en: En-til en oppfølging av ansatte som skal i gang eller ha en strategisk rolle i prosjekteringsarbeid etc.
 • informasjonsberiking av BIM: Hjelp til beriking av informasjon og/eller krav for leveranse til for eksempel FDVU, TFM-koder eller andre krav etc.
 • Nødhjelp: Rask tilgang på hjelp fra en av våre konsulenter for tilfeller som faller utenfor vanlig support og som haster. 
 • Utvikling av BIM-objekter: for Archicad og Revit for produsenter, men også for effektivisering av en bedrifts tjenester og produksjon.  (f.eks. slik som smart takplate utregnings verktøy).
 • Utvikling av programvareutvidelser: Vi kan bistå med å lage intelligente programtillegg slik som f.eks. koblinger mot ERP-systemer, automatiseringer av oppgaver og andre behov koblet med eller i BIM-verktøyene.

 

Alle våre tjenester kan tilpasses ulike bransjer, kundetyper og behov, så ta kontakt om det er noe du lurer på.

 

 

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen