Energiberegning direkte i Archicad med EcoDesigner STAR

Fra Bygnings Informasjons Modell (BIM) til Bygnings Energi Modell (BEM)

Energiberegninger direkte I BIM-verktøyet Archicad.

Nå får våre kunder enda bedre muligheter til å teste og evaluere energieffektive tiltak i nye og eksisterende bygg. Med siste versjon av Archicad 26 (Update 2), er EcoDesigner STAR inkludert for alle kunder med serviceavtale (VIP-kunde). Dette utvider den allerede integrerte evaluerings-funksjonen til å også innbefatte muligheten til å beregne kuldebroer, ha flere klimasoner og systemer, samt teste ut fornybare energikilder slik som solceller etc.

mceclip0.png

Solskjermingstiltak

mceclip0.png

Kuldebroer

Rapporter

 

Les mer i den utfyllende forklaringen her på Graphisofts sider om temaet

Og i manualen for Archicad 26 

 

NB! Energiberegninger krever fagkunnskap og riktig inndata. Ecodesigner STAR og energi beregning er ikke noe som faller inn under vanlig support, så det er viktig at man setter seg godt inn i de manualer og tips som finnes. Se linker lengre ned.

 

Noe av den nødvendige inndataene finner du her hos Norsk Strandard slik som f.eks. varmtvann, personer, og belysning etc.  for forskjellige bygningstyper.

 

Vi kommer med mer informasjon og vil sette opp kurs som handler om BIM, miljø, energi og bærekraft fremover.

Energi-verktøyet vil kunne benyttes i kombinasjon med den helt nye gratis DesignLCA-løsningen for Archicad

Var denne artikkelen nyttig?
3 av 3 syntes dette var nyttig

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.

Artikler i denne seksjonen